Za projektom JaCho hľadajte poľských hudobníkov, ktorí nahrali silný debut s netradičnou nástrojovou kombináciou
Minaj
FLC
NSOV BS 2019

Mohlo by Vás zaujímať

© 2000-2018. Music Press Production s.r.o. Všetky práva vyhradené