Za projektom JaCho hľadajte poľských hudobníkov, ktorí nahrali silný debut s netradičnou nástrojovou kombináciou
Beats
Post Belum
NSOV BS 2019
Jay Delver

About the author

Mohlo by Vás zaujímať

© 2000-2018. Music Press Production s.r.o. Všetky práva vyhradené