8.6 C
Slovakia
piatok, 3 apríla, 2020

musicpress_logo_def_2015_600

Music Press

Redakčná rada: Daniel Hevier ml (šéfredaktor), Patrik Šedo (zástupca šéfredaktora), Martina Pémerová (prevádzka a účtovníctvo).

Redakcia: Daniel Hevier ml. (Bratislava), Patrik Šedo (Bratislava / Košice), Radoslav Lakoštík (Nitra), Martin Kiss (Praha), Mária Lišková (Praha), Erik Hajtmánek (Brno), Martin Saksa (Bratislava), Pavol Gajdoš (B. Bystrica), Marek Bučko (fotograf – Bratislava), Simona Babjaková (fotografka – Bratislava), Matúš Kotlár (fotograf – Bratislava)

ISSN 2453-9546

 

 

Musicpress.sk – Informuje o hudbe.

 • MusicPress je hudobný internetový portál informujúci o hudbe a kultúre. Snažíme sa vám doručiť aktuálne čerstvé hudbobné informácie hlavne z diania na slovenskej a českej hudobnej scéne. Nezanedbávame však ani informácie zo svetovej hudobnej scény. Informácie o festivaloch, koncertoch a eventoch v okolitých štátoch EU sú samozrejmosťou, pokiaľ nás promotéri danej krajiny informujú o dianí v rámci hudobného a kultúrneho života. Prinášame Vám originálne autorské recenzie, reporty, články z diania na hudobnej scéne.
 • Použitie vyhľadávača podľa klúčového slova alebo súvetia Vám uľahčí hľadanie konkrétneho hudobného obsahu.
 • V našom e-Shop-e si zakúpite originálne vecičky z oblasti hudby (CD, LP, DVD, Tričká, Plagáty a ostatné trendové vychytávky ).
 • Ak sa rozhodnete zaregistrovať do do našej databázy, získavate možnosť zúčastniť sa súťaží a rôznych akcii, v ktorých máte možnosť získať darčeky (vstupenky, CD, DVD, Tričká, Merch…) od našich partnerov.
 • V prípade že ste promotér PR agentúra, interpret alebo organizácia, ktorá má záujem o publikovanie svojich príspevkov krešpondujúcich s obsahom portálu Musicpress.sk, kontaktujte nás na press(a)musicpress.sk.
 • Celý obsah portálu Musicpress.sk je chránený autorským zákonom! Preto akékoľvek kopírovanie obsahu bez súhlasu majiteľa portálu Musicpress.sk, alebo autora obsahu je porušením autorského zákona. Príspevky druhých strán sú uverejňované po dohode s redakciou.

Nájdete nás aj na sociálnych sietiach: Facebook, Instagram a Twitter

S pozdravom Redakcia Musicpress.sk

Musicpress.sk –  Informs about music

 • MusicPress is an internet music portal informing about music and culture. Our aim is to deliver up-to-date fresh music information mainly from Slovak and Czech music scene.  However, we don´t ignore information from international music scene either. Information about festivals, concerts and events  in the surrounding EU countries can be taken for granted, provided we are informed about the happening in the particular country by the promoter. We bring you original authorial reviews, reports, articles about happenings in the music scene.
 • Use of the searcher based on the key words or sentence will make the search for a particular content easier.
 • You can buy original music things in our e-Shop  (CDs, LPs, DVDs, T-shirts, posters and other trendy staff).
 • By registering in our database you gain the possibility to take part in competitions for various gifts (tickets, CDs, DVDs, T-shirts, Merchandising) from our partners.
 • In case you are a promoter, PR agency, interpret or organization and you are interested in publishing your articles that are relevant to the contact of Musicpress.sk portal, please contact as at press(a)musicpress.sk.
 • The whole content of the portal Musicpress.sk is protected by the Copyright Act and thus by reproducing of the content without the permission of the Musicpress.sk owner or the author of the content you violate the Copyright Act. The contributions of other parties can be published after the agreement with the editorial team.You can find as on the social networks  Facebook, Instagram a Twitter.

With best regards editorial team of Musicpress.sk

FPUZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

[ad id=”42470″]