8.6 C
Slovakia
štvrtok, 11 júla, 2024
spot_img
RozhovoryDanny Howard - Nikdy nechcem mať príliš veľa voľného času, hudba a...

Danny Howard – Nikdy nechcem mať príliš veľa voľného času, hudba a DJing sú mojou vášňou!

Danny Howard
Danny Howard

Danny Howard je DJ a producent z Veľkej Británie, ktorý sa tanečnej hudbe venuje na plný úväzok! Okrem toho, že hráva v kluboch po celom svete, má vlastnú rozhlasovú šou aj vlastný label. Ako sám povedal, svoju prácu miluje. V rozhovore zhodnotil aj súčasnú tanečnú hudobnú scénu. 

switch to english version

 
Musicpress:
Ako ste sa dostali k tanečnej hudbe a ako ste začali produkovať hudbu?
 
Danny Howard:

Tanečná hudba bola v dome, v ktorom som vyrastal, pretože môj starší brat v jeho izbe stále trieskal na gramofóny. Bol to on, kto ma uviedol do sveta tanečnej hudby. Ukázal mi všetko od italo housu cez hardcore až po rave 90. rokov. To, že chcem byť DJ, som odhalil skoro. Podarilo sa mi to však až keď som išiel na vysokú školu do Liverpoolu (mal som 19 rokov), kde ma k tomu dohnala veľmi živá tanečná hudobná scéna. Chodil som na tú dobu do úžasných klubov a videl som hrať každého od Erola Alkana a Vitalic, až po Carla Coxa a Paula Oakenfolda. Produkcia hudby prišla samozrejme neskôr. Chcel som vyvinúť svoj vlastný štýl ako DJ, ktorý je veľmi ovplyvnený skorým americkým houseom z Chicaga a New Yorku. Mojimi vzormi sú Dennis Ferrer, Masters At Work, Frankie Knuckles, Erick Morillo, Armand Van Helden & Green Velvet. Som skôr DJ ako producent.

 
Musicpress:
Prezentujete rozhlasovú show Dance Anthems s Dannym Howardom na BBC Radio 1. Ako sa na to pripravujete? Je to rovnaké ako keď hráte na párty alebo je to iné?
 
Danny Howard:

V skutočnosti už túto show nerobím. Robil som ju takmer 6 rokov a som veľmi hrdý na to, čo som s ňou dosiahol a že sme vytvorili takú značku, akou je dnes. V novembri 2017 sa však môj sen splnil. Bol som povýšený z Dance Anthems v sobotu popoludní a predstavil som svoju vlastnú show, legendárnu Friday Night na Rádiu 1 spolu s Pete Tongom a Annie Mac. Teraz som skôr tastemaker, prinášam nových umelcov, novú hudbu a odráža sa viac toho, čo robím ako DJ v kluboch. Funguje to obojstranne, pretože som aj vnútri aj vonku. Hrám v kluboch v rôznych krajinách a ak počujem melódiu, ktorá funguje na tanečnom parkete, môžem ju zahrať v rádiu, pretože viem, že to bude mať úspech!

 
Musicpress:
Môžete vo svojej rozhlasovej show vybrať, akú hudbu pustíte? Ovplyvňuje výber aj niečo iné?
 
Danny Howard:

Áno a som veľmi šťastný! V mojej show hráme elektronickú hudbu, ale aj house a techno. Hlavný dôraz sa kladie na „klubovú hudbu“, aby sa to hodilo na tanečný parket. Ak to má dosť energie potrebnej na tanečnú show v piatok večer, potom je to ono.

 
Musicpress:
Hrávate v kluboch a máte rádiovú show. Máte aj nejaký voľný čas? Ako najradšej relaxujete.
 
Danny Howard:

Taktiež mám vlastný label a produkujem hudbu, ale mám pocit, že som v mojom živote za posledných 8 rokov nikdy nepracoval! Keď milujete to, čo robíte, nikdy nemáte pocit, že to je vaša práca. Nikdy nechcem mať príliš veľa voľného času, pretože hudba a DJing sú vlastne mojou vášňou! Ale je dôležité si oddýchnuť a očistiť svoju myseľ, takže sa snažím dávať si pauzu od hudby tak často, ako to potrebujem. Rád čítam, chodím cvičiť, hrám futbal s kamarátmi a nedávno som začal meditovať, aby mi tento bláznivý priemysel neprerástol cez hlavu.

 
Musicpress:
Už niekoľko rokov pôsobíte na tanečnej hudobnej scéne. Zmenila sa odvtedy? Ak áno, v čom presne?
 
Danny Howard:

Áno, z undergroundu sa zmenila na globálny fenomén! Tanečná hudba je v dnešnej dobe veľkým biznisom napriek štýlu hudby, čo je podľa mňa celkovo skvelé. Kultúra tanečnej hudby je ako žiadna iná, spája milióny ľudí po celom svete vďaka jej všestrannosti, rozmanitosti a energii. Festivaly za posledných niekoľko rokov rástli, hudba, ktorú počúvame v popových rebríčkoch, je spestrená prvkami tanečnej hudby, DJovia sú svetové superhviezdy. Predovšetkým však máme vďaka tejto hudbe neuveriteľné spomienky a čím je ich viac, tým lepšie.

 
Musicpress:
Zmenila sa vaša hudba v priebehu rokov?
 
Danny Howard:

Áno aj nie. Pokiaľ ide o to, čo hrám – house bol vždy to, čo ma vystihovalo najviac, ale ako vysielateľ musím hrať a šíriť to, čo je práve v kurze. Ak sa budete držať jedného konkrétneho štýlu, budete škodiť sami sebe. Je dôležité, aby som bol vždy o jeden krok dopredu a posúval sa s dobou.

 
Musicpress:
Počúvate niekedy aj niečo iné ako tanečnú hudbu?
 
Danny Howard:

Áno, myslím si, že je dôležité počúvať čo najviac iných hudobných žánrov a nielen ten vlastný. Predovšetkým preto, že je to zábava objavovať novú hudbu a rôzne štýly, ale aj preto, že niekedy budete ovplyvnení niečím, čo vám vráti k vášmu vlastnému žánru a možno vytvoríte niečo originálne!

 
Musicpress:
Chýba vám niekedy domov, keď cestujete po celom svete?
 
Danny Howard:

Ani nie! Je pekné vrátiť sa domov, ale ešte predtým, ako som bol profesionálnym DJ-om, som veľa cestoval. Išiel som na univerzitu v Liverpoole, potom som sa presťahoval do Manchestru a potom som odišiel žiť do Egypta, aby som začal s mojou prvou medzinárodnou rezidenciou v Ministry Of Sound. Keď som dostal reláciu na Radio 1, presťahoval som sa do Londýna, takže teraz je to môj domov.

 

 

 

 

Musicpress:
How did you get to dance music and how did you start producing music?
 
Danny Howard:

Dance music was always in my house growing up because my older brother was always blasting it on his turntables, from his bedroom. Anything from italo house to hardcore to full on 90s rave, it was him that introduced me to the dance world. From that early exposure, I always wanted to learn to DJ myself but it wasn’t until I went to university in Liverpool (aged 19) that I actually pursued it due to the vibrant dance scene in the city. I saw everyone from Erol Alkan & Vitalic to Carl Cox & Paul Oakenfold play during my years going out to the variety of amazing clubs nearby at the time. Producing Music came later as naturally I wanted to develop my own style as a DJ which is very much influenced by the early American/Chicago & New York house sound. Dennis Ferrer, Masters At Work, Frankie Knuckles, Erick Morillo, Armand Van Helden & Green Velvet are all heroes of mine. I’m a DJ first, then a producer!

 
Musicpress:
You present a radio show Dance Anthems with Danny Howard on BBC Radio 1. How do you prepare for it? Is it the same like when you play a set on a party or is it different?
 
Danny Howard:

Actually I don’t do this show anymore. I did it for nearly 6 years and I’m very proud of what I achieved with it and how we built the brand up to be what it is today. In November 2017 however, my dream came true; I was promoted from Dance Anthems on a Saturday afternoon to present my own show on the legendary Friday Night line-up on Radio 1 alongside Pete Tong & Annie Mac. Now, I can be more of a tastemaker, breaking new artists, introducing new music and reflecting more of what it is that I do as a DJ in the club. It works both way too because I’m always out and about, playing different clubs in different countries so if I play or hear a tune that works on the dancefloor, I can play it on the radio show knowing that it works!

 
Musicpress:
Can you choose any music you want to your radio show? Does the choice affect anything else?
 
Danny Howard:

Yes I’m very lucky! My show is about playing across the board of electronic music but with House & Techno at it’s core. The main focus is on ‘club music’, if it sounds like it would work on the dancefloor and has the right amount of energy needed for a Friday night dance show then it’s in.

 
Musicpress:
You play in clubs and you have a radio show. Do you have any free time for yourself? How do you like to relax?
 
Danny Howard:

I also run a record label and produce music but I feel like I never worked a day in my life for the last 8 years! When you love something that you do so much, it never feels like ‘work’ so I never want to have too much free time because music and DJing is my passion anyway! But, it is important to rest and clear your mind so I do try and take a break from the music as often as I need. I like to read, go to the gym, play football with friends and I recently started meditating to help this crazy industry not get on top of me too much.

 
Musicpress:
You have been on the dance music scene for several years. Has it changed since then? If so, how exactly?
 
Danny Howard:

Yes, it’s gone from being an underground movement to a global phenomenon! Dance music is big business these days despite the style of music, which I think is great overall. The culture of dance music is like no other, it brings millions of people together all over the world because of it’s versatility, variety and energy. Festivals over the last several years have grown, the music we hear in the pop charts is spawned from dance music roots, DJ’s are global superstars but most of all, incredible memories are being made because of the music we love and the more that happens, the better.

 
Musicpress:
Has your music taste changed over the years?
 
Danny Howard:

Yes & No. In terms of what I play, house music (in it’s many forms) has always been what I’m about but as a broadcaster I have a duty to play and reflect what is exciting at that moment in time. If you stick to one particular style, you get pigeon holed therefore meaning you have a shelf-life to how relevant you are so it’s important for me to always be one-step ahead and moving with the times.

 
Musicpress:
Do you ever listen something other than dance music?
 
Danny Howard:

Yes I think it’s important to listen to as much music other than your own chosen genre as possible. Mainly because it’s fun discovering new music and different styles but also because sometimes you get influenced by something that you can take back to your own genre and maybe create something original!

 
Musicpress:
Do you miss home, when you travel around the world?
 
Danny Howard:

Not really! It’s nice to go back home but even before I was a professional DJ I moved around a lot. I went to university in Liverpool, then moved to Manchester and after that I moved to Egypt to take up my first international residency with Ministry Of Sound. When I got the Radio 1 show, I moved to London so now that’s home.

 

autor: Mária Dvořáčková

spot_img