8.6 C
Slovakia
sobota, 15 júna, 2024
spot_img
RozhovoryOs Tubarões – Hudba zmobilizovala našu cestu za nezávislosťou

Os Tubarões – Hudba zmobilizovala našu cestu za nezávislosťou

Renato Cruz Santosg
Renato Cruz Santosg – Os Tubarões
 Autor: Daniel Hevier ml.

Maličká krajina, v ktorej sa odohral dramatický príbeh. Vymanenie ostrova Kapverdy z područia Portugalska neprebiehal hladko. Museli začať nanovo. Medzinárodný rešpekt sa im podarilo získať aj vďaka umelcom a hudobníkom. Jednou z najznámejších kapverdských skupín bola Os Tubarões. Hoci ich albumy zarezonovali na world music scéne, po dvadsiatich rokoch sa rozpadli. Ich sólový spevák Ildo Lobo vystupoval až do svojej smrti. Ostatní sa živili rozličným spôsobom. S jazvami na duši, s bolestivými spomienkami, ale s novou nádejou obnovili kapelu. Návrat s novými piesňami oslávili na portugalskom festivale Milhões de Festa Barcelos, ktorý je dôkazom zlepšenia obnovených vzťahov.

SWITCH TO ENGLISH VERSION

Musicpress:
Hlavné časové pôsobisko kapely Os Tubarões boli roky 1974 – 1994. Čo sa za tých dvadsať rokov udialo vo vašom živote?
Os Tubarões:

Pokračovali sme v našom profesionálnom živote a niektoré elementy z našej kapely sme využili po pripojení sa k iným muzikantom.

 
Musicpress:
Cesta za nezávislosťou vašej krajiny bola zložitá a náročná. Ako veľmi to ovplyvnilo rozvoj domácej scény a kultúry v Kapverdoch?
Os Tubarões:

Muzikanti múdro predpokladali, že boj za nezávislosť bude u nich prebiehať cez kompozície, ktoré zmobilizujú sily proti kolonializmu, aj keď mnoho z nich bolo za to perzekvovaných.

 
Musicpress:
V roku 2004 zomrel váš líder a spevák Ildo Lobo. Aký odkaz po sebe zanechal?
Os Tubarões:

Pre nás je to práca s Tubarões a jeho sólová činnosť, ale tiež to, že prepožičal svoj hlas na propagáciu našej krajiny a odporučil vo svete mnoho skladateľov pochádzajúcich z Kapverd.

 
Musicpress:
Momentálne sa pripravujete na koncert na portugalskom festivale Milhões de Festa Barcelos. Pritom vzťahy medzi vašou krajinou a Portugalskom boli dlho zložité. Zlepšilo sa to? Spolupracujú medzi sebou obe hudobné scény?
Os Tubarões:

Vzťahy medzi oboma krajinami po vyhlásení Kapverd neboli nikdy lepšie. Portugalsko je jeden z najväčších partnerov nášho rozvoja. Existuje mnoho kooperácii a partnerstiev medzi hudobníkmi z Portugalska a Kapverd. Mladá generácia z Portugalska je u nás veľmi dobre známa a kapverdská hudba je v Portugalsku dobre prijatá.

 
Musicpress:
Vaša hudba pôsobí na poslucháčov príjemne a ľahko, pritom ste v nej reagovali aj na veľmi vážne témy, zložitú politickú situáciu, boj o moc. Bolo ťažké presvedčiť domácich poslucháčov, aby sa začali zaujímať aj o dianie vo svojej krajine?
Os Tubarões:

Ľudia sa prirodzene zaujímajú o situáciu v ich krajine, ale hudba bola silnou cestou k našej mobilizácii. Nebolo ťažké robiť to prostredníctvom našej hudby. Išlo to prirodzene.

 
Musicpress:
Aký vplyv mal na vás návšteva hlavy katolíckej cirkvi Jána Pavla II, ktorý navštívil Cape Verde?
Os Tubarões:

Od postojov katolíckej cirkvi sa očakávalo viac.

 
Musicpress:
Z akého dôvodu ste sa rozišli, keď ste akurát vydali album Porton d ‚nôs ilha. Prečo ste sa rozhodli nepokračovať?
Os Tubarões:

Pretože bol rozpor v tom, ako zladíme svoj profesijný a umelecký život, keď sa neživíme primárne hudbou.

 
Musicpress:
Vaše hudobné korene sú v žánroch ako coladeira, funána a morna. Čím sú špecifické? Aké sú typické inštrumenty pre kapskú hudbu?
Os Tubarões:

Sú kombináciou rôznych kultúr a sú veľmi špeciálne, pretože pochádzajú z Kapverd. V Morna a colanderi máme desaťstrunové gitary, akustické gitary a cavaquinho, vo Funaná používame diatonický akordeón a Ferro.

 
Musicpress:
Kapelu ste po rokoch opäť obnovili a okrem koncertov plánujete aj prípravu nového albumu – čo bude jeho ústrednou témou a o čom budú nové piesne?
Os Tubarões:

Stále o tom ešte premýšľame.

 
Musicpress:
Budete nahrávať doma, alebo v Portugalsku? Kde teraz žijú a pôsobia členovia kapely?
Os Tubarões:

Mali by sme ho nahrávať v Kapverdoch, kde žijú všetci členovia kapely.

 

 

 

 

Musicpress:
Budete nahrávať doma, alebo v Portugalsku? Kde teraz žijú a pôsobia členovia kapely?
Os Tubarões:

We followed our Professional life and some of the elements of the band went to join another band as musicians.

 
Musicpress:
The fight for an independence of your country was complicated. Did it influence local scene in Cape Verde, and if so, how?
Os Tubarões:

Music wise a lot of musicians assumed that fight trough compositions that mobilized the fight against the colonialism even tough a lot of them where persecuted.

 
Musicpress:
Ildo Lobo had passed away in 2004. What do you think is his legacy?
Os Tubarões:

For us he left work realized with Tubarões and he also left his work as a solo artist but we also think that he lended his voice to make the promotion and divulge a lot composers from Cabo Verde

 
Musicpress:
These days you are preparing for a Portugal Milhoes festival. Relations between your country and Portugal were complicated for a long time. How do you see it now? Do the scenes cooperate with each other?
Os Tubarões:

The relations between the two countries got much better after the independence since the people on the governments fought together against the fascist regime. Portugal is one of the big partners of the development of Cabo Verde. Music wise the relations where always good and the new generation of musicians from PT are well known in CV and capeverdeans music is very well know and accepted in PT with a lot of partnerships between the musicians

 
Musicpress:
Your music evokes a chill, light atmosphere, yet it speaks to your listeners through a revolucionary voice, telling about complex political situation, battle for power. Was it difficult to make a local listeners care about situation in their country?
Os Tubarões:

People are naturally conscientious of the situation in their country but music is a strong way of mobilization in our country. It was not difficult to do that trough our music.

 
Musicpress:
What influence made a head od catholic church, John Paul the 2nd, who had visited Cape Verde?
Os Tubarões:

Not more that was expect by the attitude of the Catholic Church.

 
Musicpress:
What was behind your split just after releasing „Porton d ‚nôs ilha“ ? Why did you decide not to continue?
Os Tubarões:

Essentially because of conflicts of conciliation of the professional life and artistic life since we where not professionals of music

 
Musicpress:
Your musical roots are in genres such as coladeira, funána and morne. What makes them so specific? What do you think are specific instruments in your local?
Os Tubarões:

They are a expression of a mix of different cultures and they are special because they are from Cabo Verde. In Morena and colander a you have the 10 strings guitar the acoustic guitar and cavaquinho, in Funaná the diatonic accordion and Ferro.

 
Musicpress:
After years, you have made your band come together and now you are even going to make a new album. What is going to be its main topic?
Os Tubarões:

We are till thinking about it.

 
Musicpress:
Are you going to record it home or in Portugal? Where do the members of the band live and create nowadays?
Os Tubarões:

We should record in Cabo Verde where all the band members live.

 

spot_img