8.6 C
Slovakia
nedeľa, 26 mája, 2024
spot_img
FestivalyJohannes Brahms - slobodný, ale osamelý umelec, ktorého tvorba zaznie na festivale...

Johannes Brahms – slobodný, ale osamelý umelec, ktorého tvorba zaznie na festivale Konvergencie

Johannes Brahms
Johannes Brahms (7. máj 1833 – 3. apríl 1897)

Festival Konvergencie prináša ďalší maratón koncertov venovaných významnej hudobnej osobnosti. Po Igorovi Stravinskom či Bélovi Bartókovi sa zamerali na komornú tvorbu Johannesa Brahmsa, ktorého hudba tvorila prienik medzi tradíciou a modernou.

Obdivovaný, nenávidený aj prehliadaný. Johannes Brahms bol hudobným skladateľom, ktorý sa na svojej životnej púti obzeral všelijakými smermi, ale dokázal si pritom zachovať vlastné postoje, ktorým sa nespreneveril.

Hoci bol svojím založením romantik, neváhal sa obrátiť do minulosti, aby obohatil svoj skladateľský prejav. Takto napríklad vytiahol z baroka passacagliu a jej formu získal pre vtedajšie moderné umenie. Aj z tohto dôvodu ho niektorí súčasníci považovali za spiatočníka, aj keď Brahms anticipoval to, čo neskôr robil Igor Stravinskij – spojenie moderny s tradíciou a folklórnou tvorbou. Preto ho z dnešnej perspektívy vnímame skôr ako tradicionalistu než epigóna. Johaness Brahms vychádzal predovšetkým z diel Johanna Sebastiana Bacha, Roberta Schumanna a Ludwiga van Beethovena. K tomu obľuboval ľudovú hudbu, ako aj kaviarenskú a salónnu muziku.

Začínal ako mladý klavirista a dlhú dobu bol z pohľadu odbornej verejnosti vnímaný len ako interpret, nie skladateľ. Rád kombinoval klavírny zvuk s dychovými nástrojmi, nebál sa ani veľkých orchestrálnych diel ako symfónií či vokálno-inštrumentálnych skladieb. Zasiahol do mnohých žánrov, no práve jeho komorná literatúra je medzi odborníkmi mimoriadne cenená.

Brahmsovo dielo bývalo protikladne vnímané s nástupom moderných skladateľov, ale bol to práve Brahms, ktorý vytvoril pomyselný most medzi starou a novou hudbou. Nie náhodou vyznačil nemecký skladateľ a publicista Peter Cornelius líniu troch B – Bach, Beethoven, Brahms – významne formujúcu dejiny európskej hudby. A práve dielo, život a umelecký odkaz J. Brahmsa si pripomenie festival Konvergencie, ktoré počas svojej dlhoročnej histórie uviedli mnohé z jeho skladieb.

Jarná časť festivalu Konvergencie bude venovaná nemeckému skladateľovi Johannesovi Brahmsovi a uskutoční sa medzi 21. až 27. marcom počas siedmich večeroch (šesť koncertov a jedna prednáška).

BRAHMS I. „Frei aber einsam“, slobodný, no sám

21/03/2022 / Primaciálny palác / 19:00

Otvárací koncert bude pozostávať z Husľovej sonáty č. 3, op. 108 v podaní Milana PaľuLadislava Fančoviča. Zaznie aj Scherzo c mol, WoO 2 zo Sonáty „F-A-E“ pre husle a klavír, pozostávajúce z písmen, z ktorého vychádza skladateľovo životné krédo Frei aber einsam (Slobodný, ale sám). Britský súbor Navarra Quartet predvedie Sláčikové kvarteto č. 3 B dur, op. 67.


BRAHMS II. Sláčikové kvartetá op. 51

22/03/2022 / Primaciálny palác / 19:00

Navarra Quartet budú na svojom druhom festivalom vystúpení pokračovať s Brahmsovými sláčikovými kvartetami – zahrajú Sláčikové kvarteto č. 1 c mol, op. 51 a Sláčikové kvarteto č. 2 a mol, op. 5.


BRAHMS III. Jesenná hudba

23/03/2022 / Primaciálny palác / 19:00

Výber z Brahmsovej komornej hudby – Klarinetové trio; Klarinetové kvinteto; Hornové trio op. 40 – v rôznom medzinárodnom obsadení: Ronald Šebesta (klarinet), Branislav Dugovič (klarinet), Carlie Brooke Bigelow (lesný roh), Benjamin Marquis Gilmor (husle), Peter Pažický (klavír).


BRAHMS: skladateľ medzi generáciami a štýlmi

24/03/2022 / Goethe Institut / 17:00

Zaujímavosti zo života a tvorby J. Brahmsa príde prednášať rakúsky muzikológ Otto Biba.


BRAHMS IV. alla Zingarese

25/03/2022 / Moyzesova sieň / 19:00

Výber z Brahmsových klavírnych diel – Rapsódia h mol pre klavír, op. 79/1; 6 Klavierstücke, Op. 118 – v podaní gruzínskej klaviristky Nino Gvetadze. Dvojica Eva Šušková (soprán) a Peter Pažický zahrajú skladby Regenlied; Nachklang. Duo Daniel Rowland (husle) a Nina Gvetadze odohrajú z Husľovej sonáty č. 1 G dur, op. 78. – I. a II. časť. Po prestávke sa k nim pripoja Martin Ruman (viola) a Maja Bogdanović (violončelo) pri interpretácii Klavírneho kvarteta č. 1 g mol, op. 25.


BRAHMS V. Liebeslieder, piesne a tance

26/03/2022 / Moyzesova sieň / 19:00

Na tomto koncerte sa ukáže veselšia tvár J. Brahmsa s odľahčenou charakteristikou obľúbených Uhorských tancov, WoO 1 (výber, verzia pre klavír štvorručne) v podaní Devanas Duo Kristína Smetanová (klavír), Júlia Stahl Novosedlíková (klavír). Sólové vystúpenie K. Smetanovej v úvodnej Rapsódii g mol pre klavír a J. Novosedlikovej v 6 Klavierstücke, Op. 118. Na programe je aj u nás málo hrávané Liebeslieder-Walzer – cyklus valčíkov – kedy sa k dvojici sólistiek pripojí kvarteto Tereza Zimková (soprán), Jarmila Balážová (alt), Juraj Kuchár (tenor), Tomáš Šelc (bas).


BRAHMS VI. Frei aber froh – slobodný, no šťastný

27/03/2022 / Moyzesova sieň / 19:00

Violončelová sonáta č. 2 F dur, op. 99 v podaní Roberta Cohena (violončelo) a Nory Skuta (klavír) a Sláčikové sexteto č. 2 G dur, op. 36, v ktorom sa k spomínanej dvojici pridá Daniel Rowland (husle), Ivana Kovalčíková (husle), Martin Ruman (viola), Daniel Rumler (viola), Maja Bogdanović (violončelo), ktorí uzatvoria tohtoročné jarné Konvergencie venované tvorbe J. Brahmsa.


Festival Konvergencie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavní partneri podujatia: Hlavné mesto Bratislava, Západoslovenská energetika, a.s., Nadácia Slovenskej sporiteľne. Partneri podujatia: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Slovenský ochranný zväz autorský, Goethe-Institut Bratislava, Kino Lumière, Moyzesova sieň, Galéria Mesta Bratislavy. Podujatie sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

spot_img