8.6 C
Slovakia
nedeľa, 14 apríla, 2024
spot_img
ÚvodNovinkyNovinky zo zahraničiaZaujímavosti zo života Johanna Sebastiana Bacha
spot_img

Zaujímavosti zo života Johanna Sebastiana Bacha

Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach

Bachovské konvergencie (30. január – 15. február), alebo tvorba J. S. Bacha v zimnej edícii festivalu Konvergencie.

Tvorca, ktorý výrazným spôsobom ovplyvnil dejiny európskej hudby. Skladateľská osobnosť s integrovaným pohľadom na svet a umenie. Hudobná poetika zakódovaná v komplikovanom viachlase rozpletená v hlbokej úcte k Bohu. Prečítajte si zaujímavosti zo života nemeckého skladateľa Johanna Sebastiana Bacha, od ktorého zaznie prierez významných diel na zimnej edícii festivalu Konvergencie.

1) Široký rozptyl Bachovho diela sa prejavil vo viac ako tisíc zaznamenaných skladbách. Sú medzi nimi chorály, omše, koncerty, fúgy, fantázie, prelúdia, oratória, kantáty, kompozície duchovného aj svetského charakteru, pričom aj do nich vtesnal pokoru z náboženského cítenia, keď k nim podpisoval značku I.N.J – v mene Ježiša.

2) Celá jeho rodina sa zaujímala o hudbu, počnúc prastarým otcom, starým otcom, otcom, dvojicu strýkov a troch bratov. Pôsobili ako muzikanti a skladatelia.

3) Mnohopočetné potomstvo dvadsiatich detí z prvého a druhého manželstva prejavovalo sklony k hudbe. Najznámejší z bachovského klanu bol Carl Philipp Emanuel Bach, ale niekoľko skladieb sa zachovalo aj od Wilhelma Friedemanna Bacha či Johanna Christopha Friedricha Bacha.

4) Kto by to bol povedal pri pohľade na portrét rozvážneho a racionálneho muža, že za pokojnými črtami sa skrývala prchká povaha, ktorú vedel rozhodiť ignorantský prístup k hudbe. Na začiatku kariéry sa pri pôsobení organistu v Arnstadte, kde mu pripadla aj nevďačná úloha učiť študentský zbor a orchester, povadil so svojím študentom, čo vyústilo do nebezpečnej fyzickej potýčky. Neskôr sa dostal do sporu s arcivojvodom z Saxe-Weimar, ktorý ho nevymenoval za kapelmajstra a urazeného skladateľa nechcel prepustiť zo svojich služieb k princovi Leopoldovi. Namiesto toho ho na mesiac poslal do väzenia.

5) Veľa sa hovorí o spriaznenosti medzi J. S. Bachom a G. F. Händlom. Bach požiadal Händla o stretnutie, ale nikdy k nemu nedošlo, hoci boli od seba vzdialení len niečo vyše stotridsať kilometrov. Symbolicky sa mu nedostalo priameho uznania za svoju kompozičnú činnosť od uznávaného rovesníka, ktorý sa narodil v ten istý rok 1685 ako Bach.

6) Aj keď Bach nemal veľké šťastie na zamestnávateľov, veľký kus sympatií získal u kniežaťa Leopolda z Cöthenu, s ktorým sa spriatelil. V období medzi rokmi 1717 až 1723 zastával vytúženú pozíciu kappellmeistera, kde mal dvojnásobný plat a plné pochopenie a podporu ku komponovaniu. Panovníkova štedrosť mu umožnila tvoriť bez obmedzení, vďaka čomu vznikli slávne diela ako Brandenburské koncerty, prvý zväzok Temperovaného klavíra a niekoľko sonát a kantát, ktoré Bach venoval svojmu zamestnávateľovi – zdatnému huslistovi. Princova manželka Friederica Henrietta von Anhalt-Bernburg nezdieľala rovnaké nadšenie pre muzicírovanie a tak si Bach musel znovu hľadať prácu. Odišiel do Lipska, kde sa mu podarilo na tretíkrát uspieť v konkurze na pozíciu kantora v Tomášskom kostole.

7) V Lipsku okrem organizovania hudobného života učil, hral aj komponoval, no postupne bol demotivovaný z toho, že musí neustále preukazovať svoje skladateľské kvality. Takisto jeho slabnúci zrak zapríčinil, že sa nadobro stiahol z verejného života. Johann Sebastian Bach zomrel 28. júla 1750. V zabudnutí odpočíval Bachov umelecký odkaz, ktorý do verejného diskurzu vytiahol W. A. Mozart a naplno sa prejavil v epoche romantizmu po uvedení Matúšových Pašií zásluhou F. M. Bartholdyho.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img