8.6 C
Slovakia
piatok, 12 júla, 2024
spot_img

Charlotte de Witte – Viem na čo sa ľudia chytia. Techno hudba je v tomto skvelá

spot_img
autor: Daniel Hevier ml.

Charlotte de Witte

Pochádza z Belgicka a sama tvrdí, že ich domáca elektronická scéna je vo veľkom rozkvete. Hráva na prestížnych akciách, renomovaných festivaloch a má vlastnú rozhlasovú šou. Vyšla z undergroundu, ale už dlhšiu dobu javia o ňu záujem tie najväčšie festivaly. Onedlho sa predstaví v Maroku na festivale Oasis a 13. októbra vydá novú EP „Closer“.

SWITCH_sr_TLACIDLO

Musicpress:
How do you prepare for gigs in clubs and at festivals? Do you have everything ready in advance, or do you have to improvise a lot on stage?
Charlotte de Witte:

It really depends from gig to gig. Usually, on festival, I have a selection of my favourite tracks of which I know they work well on the floor. I know which transitions work well and are often in the same key as well. But you never know. You can always arrive at a party that’s not so crowded in the beginning which can result into starting a bit slower and playing different (warm up) tracks. It really depends. In most cases, I know which track to begin with and I just go from there.

 
Musicpress:
Do you feel lonely sometimes on the stage? While musicians in bands can rely on other band members, you are all on your own.
Charlotte de Witte:

A lot of people have been asking me these questions the last couple of months and I’m actually never really lonely. Especially not on stage. You’re never alone on stage since you’re dancing and having fun with hundreds, if not thousands of people. Even when I’m on tour, as soon as you land, you’re not alone but surrounded with people who love the same thing you love: music. You’re automatically surrounded by peers.

 
Musicpress:
Most of the musicians rely on their hands. You have to chase and care for your technique. Do you practice at home for the live shows?
Charlotte de Witte:

I used to but I don’t anymore. Throughout the year, I host my weekly radio show on Studio Brussel which gives me the opportunity to try out lots of new tracks. I always prepare those sets. By the time I arrive on stage during a gig, I already know which works and which doesn’t thanks to preparing and doing these shows.

 
Musicpress:
Thanks to concerting across Europe, you have experienced nightlife in different countries. In many ways you also learn about the characters of the people for it. Are people at night more open than during the day?
Charlotte de Witte:

Not really. They’re just different or still the same. I don’t think I’m a different person during the night. It’s just a different setting that comes with a different vibe. Of course, taken drugs or drinking alcohol can have its effect on people’s behavior but that doesn’t have anything to do with it begin night or day.

 
Musicpress:
You‘ve played in Asia and Canada. How does the nightlife there differ from Europe?
Charlotte de Witte:

It’s very different. Even the way people dance and behave, when they shout for instance, is completely different then what we’re used to here in Belgium. You can even see a big difference in the way of partying between Belgians and Finnish people for example. It’s extremely fascinating to see how culture influences people’s actions on the floor.

 
Musicpress:
How does the techno scene look like in Belgium? And what about clubs?
Charlotte de Witte:

Techno in Belgium is doing great at the moment! We have quite a lot of clubs that book decent techno artists on a weekly basis.

 
Musicpress:
You’re playing a specific piece of electronic music that’s not as commercial as drum and bass. How would you describe your typical listener or the visitor of your parties?
Charlotte de Witte:

It’s hard to talk for others, but what I love so much about techno is that it’s a type of music that’s very effective on the dance floor. It makes you dance without it being too chaotic or happy like dance „EDM“ music. It’s stripped, very repetitive and loopy.

 
Musicpress:
Can electronic music bring to people such feelings as when listening for example to violins, guitars, etc.?
Charlotte de Witte:

Definitely! I wouldn’t see why not. All sorts of music can create all sorts of emotions for all sorts of people. That’s the most beautiful music about music.

 
Musicpress:
Why did you choose to be an electronic music producer and DJ and not to play a musical instrument?
Charlotte de Witte:

I never learned how to play an instrument, regretfully. When I was at the age of 17, I started going out myself and I simply fell in love with electronic music. After djing more and more, I felt the need to start making music myself as well. It was the next logical step to make.

 

 

Rozhovor s Charlotte de Witte

Musicpress:
Ako sa pripravujete na klubové a festivalové hranie. Máte všetko dopredu dôkladne pripravené, alebo musíte na pódiu veľa improvizovať?
Charlotte de Witte:

Skutočne to záleží od prípadu k prípadu. Zvyčajne na festivaly si pripravím výber z mojich obľúbených trackov, o ktorých viem, že budú fungovať. Viem, ktoré prechody na ľudí zaberajú, zvyčajne tam je ten samý kľúč. Ale nikdy to nemôžete vedieť dopredu na isto. Môžete prísť na párty, ktorá nie je hneď zaplnená a tak začnete trochu pomalšie a hráte rôzne zahrievacie tracky. Vo väčšine prípadov však viem, čo zaberie, na čo sa ľudia hneď chytia.

 
Musicpress:
Necítite niekedy na pódiu osamelosť? Kým hudobníci v kapelách sa môžu spoľahnúť na svojich spoluhráčov, vy ste na všetko sama.
Charlotte de Witte:

Veľa ľudí sa ma pýta podobné otázky v posledných mesiacoch môjho hrania. V skutočnosti nie som nikdy osamelá. Zvlášť nie na pódiu. Tam nie ste nikdy sám, pretože tancujete a bavíte sa so stovkami, ak nie tisíckami ľudí. Aj keď som na turné, ako náhle pristanete na letisku, hneď ste obklopení ľuďmi, ktorí milujú to isté čo vy: hudbu. Automaticky ste obklopený kolegami a sympatizantmi.

 
Musicpress:
Väčšina hudobníkov sa spolieha na svoje ruky, vy skôr musíte šanovať a opatrovať svoju techniku. Cvičíte doma na živé hranie?
Charlotte de Witte:

Zvykla som, ale dnes už ani nie. Počas celého roka totiž hosťujem v Rádiu Brusel, kde mám vlastnú šou, čo mi dáva priestor vyskúšať veľa nových skladieb. Pripravujem sa tam aj na svoje vlastné live sety, a keď prídem na pódium už viem, čo by mohlo fungovať.

 
Musicpress:
Vďaka hraniu po Európe spoznávate nočný život v rôznych krajinách. V mnohom sa teda dozviete aj o charakteroch, povahách ľudí. Sú ľudia v noci otvorenejší než počas dňa?
Charlotte de Witte:

V skutočnosti ani nie. Buď je úplne iné, alebo stále také isté. Nemyslím si, že som počas noci úplne odlišnou osobou. Mám len iné nastavenie, ktoré prichádza s inou atmosférou. Samozrejme, užívanie drog alebo pitie alkoholu môže mať vplyv na správanie ľudí, ale to nemá nič spoločné so začiatkom noci, alebo s príchodom dňa.

 
Musicpress:
Hrali ste aj v Ázii a Kanade, ako sa tam líšil nočný život od Európy?
Charlotte de Witte:

Je to naozaj odlišné. Dokonca aj spôsobom, akým ľudia tancujú a správajú sa, už len spôsob akým kričia pri prechodoch je úplne odlišný od toho na čo sme zvyknutí tu v Belgicku. Môžete dokonca vidieť veľké rozdiely na párty medzi belgickými a fínskymi návštevníkmi. Je to nesmierne fascinujúce vidieť, ako kultúrne vplyvy ovplyvňujú ľudí na parkete.

 
Musicpress:
Ako vyzerá techno scéna v Belgicku? A čo kluby?
Charlotte de Witte:

V tejto chvíli to je úžasné! Máme celkom veľa klubov, ktoré každý týždeň pokrývajú slušný počet techno producentov.

 
Musicpress:
Hrávate špecifickú odnož elektronickej hudby, ktorá nie je taká komerčná ako napríklad drum and bass. Ako by ste charakterizovali svojho typického poslucháča, návštevníka vašich parties?
Charlotte de Witte:

Je ťažké takto hovoriť o ostatných, ale to čo ja milujem je techno, pretože to je typ hudby, ktorý je na tanečnom parkete veľmi efektívny. Nemusíte sa pohybovať chaoticky a komplikovane ako na EDM hudbu. Je to strhujúce, veľmi opakujúce a loopy.

 
Musicpress:
Môže elektronická hudba vniesť do ľudí také isté pocity, ako keď počúvajú napríklad husle, gitary, atď.?
Charlotte de Witte:

Určite! Nevidím jediný dôvod, prečo by sa tak nemohlo stať. Každý druh hudby môže vytvoriť rozličné emócie pre rozličnú sortu ľudí. To je na hudbe tak nádherné.

 
Musicpress:
Prečo ste sa rozhodli byť elektronickou producentkou a DJ a nie hráčkou na nejaký nástroj?
Charlotte de Witte:

Nikdy som sa nenaučila ako hrať na hudobný nástroj, bohužiaľ. Keď som mala sedemnásť rokov začala som sa zapodievať elektronickou hudbou, ktorú som si zamilovala. Po DJingu cítim stále väčšiu potrebu tvoriť aj hudbu. Bol to ďalší logický krok.

 

Mohlo by ťa zaujímať

Simona Šaturová – V piesni má každé slovo, každý nádych, každá čiarka svoj význam a interpret musí využiť tieto možnosti na maximum

V jednom rozhovore ste spomínala, že máte rada harmóniu a vyváženosť. Vo svete vážnej hudby, by poslucháč očakával práve takéto naplnenie, ale je to rôznorodý svet...

Jan Rokyta ml. – Súčasná hudba má v Holandsku väčšiu prioritu, v Strednej Európe si zase viac ceníme jej históriu

Už onedlho vystúpite na festivale Pro Musica Nostra. Vraciate sa často na Slovensko?Veľmi pravidelne – jednak v rámci už pätnásť rokov trvajúcej spolupráce so súborom...

Cello Republic – Vážna hudba má výhodu aj nevýhodu v tom, že spracováva zložitejšie prežívanie a na to je potrebné mať vyhradený nejaký čas

Petr Špaček (violončelo), Jan Zemen (violončelo), Matěj Štěpánk (violončelo), Ivan Vokáč (violončelo) sú štyria violončelistu, ktorí tvoria kvarteto Cello Republic a prepájajú vážnu hudbu s ďalšími...

Dušan Šuster alias Marakama Planet – Tri, štyri minúty udržíte pozornosť, preto som urobil housový album v koncentrovanej podobe

Marakama Planet je projekt Dušana Šustera, v ktorom sa prediera húštinou house music. K tomuto žánru sa stavia z rôznych uhlov pohľadu – či...