8.6 C
Slovakia
nedeľa, 14 apríla, 2024
spot_img
RozhovoryGirls Names - Brexit by mohol mať výrazný dopad na mladé írske...

Girls Names – Brexit by mohol mať výrazný dopad na mladé írske kapely

Girls Names
Girls Names
autor: Mária Lišková
Severoírska post-rocková formácia Girls Names nie je na scéne žiadnym nováčikom. Začiatok ich cesty sa datuje do roku 2009, kedy ešte inklinovali skôr k tradičnému gitarovému indie-popu. Odvtedy si prešli niekoľkými žánrovými zmenami, v súčasnosti je ich zvuk výrazne ovplyvnený aj elektronikou či punkom. Po dlhšej odmlke, počas ktorej sa museli vysporiadať aj so zmenami personálnymi, vydali štvrtý album Stains On Silence, ktorý hudobný portál drownedinsound.com ohodnotil na 8/10. Na začiatku mesiaca hrali na showcase festivale Nouvelle Prague, kde nám na naše otázky odpovedal gitarista Philip Quinn.

switch to english version

 
Musicpress:
Celkom výrazne ste sa pohli od hudby, ktorú ste robili na začiatku vašej kariéry. Vaše staršie pesničky sú podľa mňa veselšie a viac pokojné, dalo by sa povedať viac indie – v tradičnom ponímaní tohto žánru. Novšia hudba sa prikláňa skôr ku post-punku, post-rocku, a Váš najnovší album Stains on Silence je viac elektronický. Je zmena vo vašej tvorbe dôležitá, je pre Vás dôležité experimentovať s rôznymi žánrami? Alebo je to len prirodzený vývin?
Girls Names/Phillp:

Myslím, že zmena je pre nás veľmi dôležitá, nikdy sa nechceme opakovať. Napriek tomu, žánre vôbec neriešime a je to dosť prirodzené. Osobne si myslím, že keď hrám tie isté pesničky koncert za koncertom, niekoľko mesiacov, tak potom chcem začať pracovať na novej hudbe – ale dosť to záleží aj na tom ako sa nám postupne z roka na rok mení náš vkus.

 
Musicpress:
Na Vašom novom albume počujem synťáky a celkovo viac elektronický prístup a mám pocit, že v poslednej dobe sa prvky eletronickej hudby začínajú používať stále viac a viac, a to aj v alternatívnej/rockovej hudbe. Keď skladáte novú hudbu, beriete do úvahy aj súčasné trendy? Či je to len náhoda, že používate práve to čo je momentálne “cool”?
Girls Names/Phillp:

Nikdy neriešime súčasné trendy, takže to musí byť asi náhoda, a nemyslím si, že sa niekedy snažíme byť “cool”! Ale vracia sa to. Náš počiatočný záujem o elektronické nástroje začal pred viac ako 6 rokmi, a to z počúvania Davida Bowieho a nemeckých kapiel zo 70.rokov, nie až tak z toho, čo sa deje v hudbe teraz.

 
Musicpress:
Čo vás inšpirovalo spraviť Stains on Silence tak ako ste ho spravili? Mám pocit, že je tento album viac dramatický, či poetický, ako vaša staršia tvorba. Je za tým nejaká konkrétna situácia alebo príbeh?
Girls Names/Phillp:

Tak isto, myslím, že je za tým zmena vkusu a túžba spraviť niečo inak. Posledný album Arms Around A Vision bol hlučnejší, rýchlejší a viac punkový. Myslím, že sme to chceli trochu zredukovať a mať v hudbe menej hlučných vrstiev, ktoré medzi sebou bojujú, aby vynikli. Náš bubeník odišiel predtým ako sme dokončili písanie albumu, čo pravdepodobne tiež prispelo k tomu, že nový album je trochu pomalší. Bolo to vskutku neisté obdobie.

 
Musicpress:
Vždy ste boli vo svojej tvorbe inšpirovaní Európou. Prečo je to tak? Je niečo čo Vám chýba v Belfaste, alebo len sa radi inšpirujete rôznymi prostrediami?
Girls Names/Phillp:

Všeobecne kontinentálna Európa je mix krásnych kultúr, dych – vyrážajúcich scenérií, dobrého jedla, zaujímavej histórie a ešte krajších ľudí. Všetko toto je dosť inšpiratívne, nakoľko toho nemáme až toľko doma v Belfaste. Aj počasie je často lepšie! Myslím, že niektorí z nás by radšej bývali v nejakej inej európskej krajine.

 
Musicpress:
Nikde som čítala, že sa cítite byť určitým spôsobom s Európou previazaný. Myslíte si, že sa to po Brexite zmení? Možno už nie konkrétne pre Vás, nakoľko už ste na európskej scéne celkom usadení, ale možno pre mladších ľudí a nové kapely?
Girls Names/Phillp:

Ťažko povedať, nakoľko rozhovory medzi UK a Európskou Úniou sa momentálne výraznejšie neposúvajú. Aj napriek tomu, že sme v Európe už celkom udomácnení, trochu sa obávame, že by mohli vzniknúť nejaké problémy s daňami a vízami, čo by mohlo prispieť k tomu, že v budúcnosti by mohlo byť pre nás hranie v Európe príliš drahé. Na druhú stranu treba povedať, že traja z nás majú írske pasy, čo by nám to mohlo trochu uľahčiť. Fakt nevieme! Samozrejme, v najhoršom prípade by to mohlo mať významný dopad na nové kapely. Verme ale, že sa to až tak nenaplní.

 
Musicpress:
Je pre vás dôležité hrávať na showcase festvaloch? Vždy som si trochu myslela, že je to skôr namierené na nových, ešte neobjavených, mladších hudobníkov, a vy už ste na scéne nejakú dobu. Hrávate na týchto akciách často či je to len náhoda? Pomáha hranie na showcaseoch?
Girls Names/Phillp:

Stále sú ľudia, ktorí nás ešte hrať nevideli, a toto je región kde sme predtým ešte moc nehrali, takže možno nám to v budúcnosti pomôže. Hrávame tam, kde sa nášmu agentovi podarí nám zariadiť koncert. Ani sme nevedeli, že je to showcase, až dokým nás nebookli! Ťažko povedať či to kapelám pomáha, možno áno. Spýtam sa nášho agenta !

 
Musicpress:
Aké máte plány do budúcnosti? Momentálne ste na turné ale máte niečo ďaľšie dopredu naplánované?
Girls Names/Phillp:

Normálne moc v predstihu neplánujeme, takže asi sa vrátime do našich normálnych prác, predtým ako vymyslíme niečo ďalšie. Claire práve pracuje na nahrávke s New Pagans a ja plánujem v roku 2019 vydať nový Gross Net album a ešte stihnúť nejaké koncerty do konca roka. Sme celkom zaneprázdnení !

 
Musicpress:
Tu v Čechách a na Slovensku sa posledných pár rokov snažíme, aby bola naša hudobná scéna viac viditeľná v medzinárodnom hľadisku. Tento rok budeme dokonca krajiny záujmu na Eurosonicu, ale získať medzinárodné uznanie, ako tak malé krajiny je predsa len ťažké. Ako je to v Severnom Írsku? Je írska hudba zaujímavá pre medzinárodné publikum (konkrétne alternatívnejšie kapely, nie mainstreamový pop). Je jednoduché stať sa úspešným v Európe? Alebo sústredia sa severoírske kapely skôr na to, aby uspeli na britskej scéne?
Girls Names/Phillp:

Momentálne je v Severnom Írsku fakt veľa zaujímavej hudby, ale relatívne málo týchto kapiel zatiaľ hralo v Európe či dokonca v UK, čo je škoda. Myslím, že je to určitým spôsobom ťažšie, pretože v Severnom Írsku je malý reálny hudobný priemysel. Hovorí sa, že internet pomáha, ale myslím si, že teraz je tak veľa konkurencie, že je to pre kapely ešte ťažšie aby boli vypočuté. Stále sú to umelci z veľkých britských a amerických miest, ktorí dominujú.

 
Musicpress:
Možno to je trochu divné alebo otravné, ale je to môj zvyk, pýtať sa ľudí na ich momentálnu obľúbenú hudbu. Tak aké sú nejaké vaše kapely čo sa vám v poslednej dobe páčili, napríklad priamo zo Severného Írska alebo UK, čo by ste odporučili?
Girls Names/Phillp:

Existuje fakt veľa dobrých hudobníkov zo Severného Írska, ako napríklad Sea Pinks, Documenta, New Pagans, Autumns, Fears, Die Hexen, Ruth Bate, Ghost Office, BLOOM, Junk Drawer, Sister Ghost, The Dreads. Z Írska sú potom napríklad Maria Somerville (ktorá nám predskakuje na veľkej časti turné) I am the Cosmos, Cian Nugent, Aoife Nessa Francis, the Altered Hours, Music City, the Number Ones, Percolator, Girlfriend, Extravision and Alien She. Všetci stoja za vypočutie !

 

 

 

 

Musicpress:
You have moved quite significantly from the kind of music you were making in the beginning of your career. Your older music is more upbeat and chill in my opinion, or indie in traditional meaning. Later you moved towards post-punk, post-rock, darker genres, and the latest album Stains on Silence is more electronic. Is change crucial in your music, is it important for you to experiment with various genres? Or is it organic progress?
Girls Names/Phillp:

I think change is very important to us, we don’t ever want to repeat ourselves. We don’t really worry about genres though, and it is more organic. Personally I think after playing the same songs night after night for month after month that I want to work on new music which is almost the complete opposite, but a lot of it is just down to our tastes gradually changing over years.

 
Musicpress:
I hear some synths and overall more electronic approach on your latest album and I feel like that has been incorporated even into alternative/rock music more and more lately. When creating new music, do you pay attention to current trends? Or is it just a coincidence that you are implementing what is cool in current music?
Girls Names/Phillp:

We never pay attention to current trends so it must just be coincidental, and I don’t think we ever try to be ‘cool’! Everything works in circles though, our initial interest in electronic instruments started 6 or more years ago, and that came from listening to the likes of David Bowie and German bands of the 1970s, not so much from what is happening in the modern day.

 
Musicpress:
What inspired you to create Stains on Silence the way it is? It seems to me that it is more dramatic and more poetic than your earlier work. Is there any specific life situation or a story to it?
Girls Names/Phillp:

Again, I suppose a change in taste and wanting to do something different. The last album Arms Around A Vision was more loud, more fast…more punky. I think we wanted to strip things back a bit and not have quite as many loud layers in the music all struggling against each other to be heard. Our drummer left before we finished writing the album too, which probably contributed to it being somewhat more relaxed. Things felt somewhat unsure then.

 
Musicpress:
Europe has been an inspiration in your music. Why is it like that? Is there something missing in Belfast, or do you just like to use different environments to get inspired by?
Girls Names/Phillp:

Generally speaking mainland Europe is a mix of beautiful cultures, breathtaking landscapes, good food, interesting history and even more beautiful people. All of which is quite inspiring while being things we don’t have as much of back home in Belfast. The weather is often much better too! I think a few of us would prefer to live in some other European country.

 
Musicpress:
I read somewhere that you feel kind of connected to Europe. Do you think it will change after Brexit? Maybe not for you because you are pretty well established on the EU scene, but maybe for the younger folks or new bands?
Girls Names/Phillp:

Its hard to say at this point as the discussions between the UK and EU aren’t really progressing. Despite us being more established in Europe we’re fearful that there may be problems with taxes/visas which could contribute to it being too expensive for us to tour in future… that being said 3 of us have Irish passports which may make it easier. We just don’t know! For sure it will have a significant effect on new bands in the worst case scenario. Let’s hope it doesn’t come to that though.

 
Musicpress:
Is it important for you to play at showcase festivals? I kind of always thought that showcases are aimed towards newer, not yet fully discovered or younger acts, and you have been around for quite some time now. Do you play showcases often or is it just a coincidence this time? Does it help to play at a showcase festivals?
Girls Names/Phillp:

Well, there’s always people who haven’t heard of us before and this is a region we haven’t done a lot of touring in before so maybe this will help us in future. We just play where our agent helps get us shows, I wasn’t aware it was a showcase festival until after the booking! Its hard to tell if it really helps or not, maybe it does.. I’ll ask our agent!

 
Musicpress:
Here in Czech republic and Slovakia for the past few years we are trying to make our music scene more visible on the international field. We are going to be this year’s focus countries on Eurosonic, but it is hard to get international acclaim as such small countries and such undiscovered region. How is it in Northern Ireland? Is music from Northern Ireland interesting for international audience (meaning more alternative acts, not pop music)? Is it easy for bands to succeed in Europe? Or do they focus more on making it on the British music scene?
Girls Names/Phillp:

There is A LOT of interesting Northern Irish Music now but relatively few of these artists have played outside of Ireland or the UK though, which is a shame. I think its harder in some ways as there’s little real music industry in Northern Ireland. It’s been said that the internet helps but I think there is so much competition now that it makes things harder for acts to be heard. Its still the artists from the big cities of the UK and USA who dominate.

 
Musicpress:
It might be a little bit odd or annoying but it is my tradition to ask people what is their current favorite music. So what are some bands or acts you have liked lately and would recommend, maybe from Northern Ireland or UK?
Girls Names/Phillp:

There are a lot of great artists from Northern Ireland like Sea Pinks, Documenta, New Pagans, Autumns, Fears, Die Hexen, Ruth Bate, Ghost Office, BLOOM, Junk Drawer, Sister Ghost, The Dreads. From the Republic of Ireland there are the likes of Maria Somerville (who is supporting us on most of the tour) I am the Cosmos, Cian Nugent, Aoife Nessa Francis, the Altered Hours, Music City, the Number Ones, Percolator, Girlfriend, Extravision and Alien She. All are worth a listen!!!

 
Musicpress:
What do you have planned for the future? You are on tour right now but is there something planned for later?
Girls Names/Phillp:

We normally don’t plan too far in advance, so i guess we’ll return to our day jobs before we work something out. Claire is working on a record with New Pagans and I’m planning on releasing a new Gross Net album in 2019 with some shows in Ireland before the end of 2018. We keep pretty busy! The rest of the shows on this tour are:

 
spot_img