8.6 C
Slovakia
streda, 24 júla, 2024
spot_img
FestivalyIskaz, dreDDup, Nišu Brothers v Bratislave – Nu Sound of Serbia...

Iskaz, dreDDup, Nišu Brothers v Bratislave – Nu Sound of Serbia II.

Nu Sound of SERBIA 2022

Vstúpte do horúceho ringu, v ktorom do seba narazia elektrické gitary s mašinkami, punk s metalom a s atmosférickým industriálom. Zaujímavé mená zo srbskej klubovej scény, ktorá pokračuje v slávnej tradícii juhoslovanského rocku. Po roku opäť prídu dreDDup, premiérovo Iskaz, na záver balkánska párty v štýle Nišu Brothers. Dňa 9.12.2022 v bratislavskom Randal Clube – Nu Sound of Serbia II.

Minulý rok odštartovala séria Nu Sound of Serbia koncertmi dreDDup, E-Play, Repetitor v bratislavskom MMC. Tento večer si zopakujeme 9. decembra v pozmenenej zostave v susednom klube Randal.

Vo svojej slovenskej premiére sa predstaví nu metalový Iskaz. Stret rave The Prodigy a metalových Rage Against The Machine v podaní piatich hudobníkov. Funky aj metalové basové linky, k tomu hiphopový dvojzáprah. Rozoznateľná inspirácia u kapiel Guano Apes či Dog Eat Dog, s ktorými zdieľali aj spoločné pódium.

Ich metalová fúzia je umocnená balkánskym temperamentom. Sú známi divokejšími koncertmi z klubov aj veľkých festivalov ako EXIT, Arsenal Fest. Spája ich priateľstvo so srbskou punkovou legendou Goblini, s ktorou nahrali hymnický track Bez promene. Doteraz vydali štyri albumy – Natio (2006), Theory of Chaos (Teorija Haosa, 2008), Eros (2011) Tanathos (Tanatos, 2014).

Minule spravili taký vietor, že s veľkým potešením si ho znovu zopakujeme. dreDDup patria k priekopníkom industriálneho rocku. Pochádzajú z Nového Sadu, kde formovali srbskú industriálnu scénu už od roku 1997. Stali sa legendou a malým kultom, ktorý sa obracia aj na priaznivcov punku, elektroniky, darkwave, synthpopu, rock and rollu.

Nie nadarmo im dávajú prívlastky „industriálny masaker“ alebo „démonická elektronika“. A takto môžeme charakterizovať aj ich živé vystúpenia – energické, démonické, adrenalínové – jednoducho masaker. Vyberať majú taktiež z čoho, až z ôsmich štúdiových albumov, pričom ten posledný, Romance of Romans, vyšiel v roku 2021.

Po dvoch koncertoch prevezme štafetu balkánska párty v podaní NiSu Brothers. Známe DJské postavy z Nišu Milan Saitovic aka Jazzysad a Dejan Šobot aka DJ Loptica. Kto niekedy navštívil Nišville Jazz Festival, tak vie, že pódium Nišville Midnight Jazzdance si vždy podmania setmi s energickou hudbou z celého sveta. Už 9. decembra 2022 v bratislavskom Randal Clube.

Nu Sound of SERBIA / Nisu Brothers

Srbská alternatívna hudba je dobre namiešaným kokteilom melodiky, údernosti, energie, živelnosti. Nie náhodou sa juhoslovanský rock, do ktorého patrili aj srbskí hudobníci, zapísal do rockových dejín. V posledných rokoch je srbská scéna čoraz aktívnejšia a priťahuje aj zahraničných návštevníkov na jeden z najnavštevovanejších festivalov v Európe – EXIT Festival, alebo na svetoznámu prehliadku jazzu Nišville.

NU SOUND OF SERBIA je koncertná edícia, ktorá sa zameriava na najzaujímavejšie aktuálne mená zo srbskej klubovej scény. V prvom ročníku vystúpili dreDDup, E-Play, Repetitor. V prvej edícii druhého ročníka ročníka vystúpila belehradská Bella Technika (fotoreportáž) na nábreží Dunaja v Pink Whale.

Koncertná iniciatíva NU SOUND OF SERBIA vyhľadáva takéto projekty, aby ich mohla predstaviť slovenskému publiku aj srbským poslucháčom žijúcim na Slovensku.

Tento projekt sa uskutoční s finančnou podporu KULT MINOR. Partnerom projektu je Katedra slovanských filológií.


Uđite u vrući ring u kojem se električne gitare sudaraju sa mašinama, pank sa metalom i industrijskom muzikom. Zanimljiva imena srpske klupske scene nastavljaju čuvenu tradiciju jugoslovenskog roka. Posle godinu dana ponovo dolazi dreDDup, premijerno nastupa Iskaz, a na kraju balkanska žurka u stilu NiSu Brothers. Dana 9.12. 2022. u bratislavskom Randal Clube – Nu Sound of Serbia II.

Prošle godine nastupima grupadreDDup, E-Play, Repetitor u bratislavskom MMC-u započeta je serija koncerata Nu Sound of Serbia koje ćemo ponoviti 9. decembra u izmenjenom sastavu u susednom klubu Randal.

Na svojoj slovačkoj premijeri nastupiće nju metal bend Iskaz. Sukob rejva The Prodigy i metala Rage Against The Machine u izvođenju petorice muzičara, fanki i metal bas linije, plus hip hop duo. Prepoznatljiva inspiracija iz bendova Guano Apes i Dog Eat Dog sa kojima su, takođe, delili zajedničku pozornicu. Njihovu fuziju metala pojačava balkanski temperament. Poznati su po divljim koncertima iz klubova i velikim festivalima poput EXIT-a, Arsenal Fest-a. Povezuje ih prijateljstvo sa srpskom legendarnom pank grupom Goblini sa kojom su snimili himničku numeru Bez promene. Do sada su objavili četiri albuma Natio (2006), Theory of Chaos (Teorija Haosa, 2008), Eros (2011) Tanathos (Tanatos, 2014).

Prošlog puta su napravili takav vetar da ćemo to ponoviti sa velikim zadovoljstvom. dreDDup spadaju u pionire industrijskog roka. Dolaze iz Novog Sada gde od 1997. godine oblikuju srpsku indusrijsku scenu. Postali su legenda i mali kult koji se dopada ljubiteljima panka, elektronike, darkvejva, sintipopa, rokenrola. Ne zovu ih bezveze „industrijski masakr“ ili „demonska elektronika“. A tako možemo okarakterisati i njihove žive nastupe – energične, demonske, adrenalinske – jednostavno masakr. Takođe, imaju iz čega da biraju repertoar – osam studijskih albuma od kojih je poslednji Romance of Romans objavljen 2021. godine.

Posle dva koncerta dirigentsku palicu preuzima balkanska žurka u izvođenju NiSu Brothers. Poznate di džej ličnosti iz Niša Milan Saitović aka Jazzysad a Dejan Šobot aka DJ Loptica. Svako ko je posetio Nišville Jazz Festival zna da podijum Nišville Midnight Jazzdance uvek pleni energičnim muzičkim setovima iz celog sveta, a već 9. decembra biće u bratislavskom Randal klubu.

Srpska alternativna muzika je dobro umešan koktel melodije, ritma, energije, spontanosti. Nije slučajno da je jugoslovenski rok, koji je uključivao i srpske muzičare, ušao u istoriju roka. Srpska scena je poslednjih godina sve aktivnija i privlači strane posetioce na jedan od najposećenijih festivala u Evropi – EXIT Festival, ili na svetski poznatu Nišville džez turneju. NU SUND OF SERBIA je koncertno izdanje koje se bavi najzanimljivijim aktuelnim imenima sa srpske klupske scene. Prve godine su nastupali dreDDup, E-Plai, Repetitor. U prvom izdanju druge godine, beogradska Bella tehnika nastupila je na dunavskom nasipu u Pink Whale.

Koncertna inicijativa NU SUND OF SERBIA traži ovakve projekte kako bi ih predstavila slovačkoj publici i srpskim slušaocima koji žive u Slovačkoj.

Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku KULT MINOR.

spot_img