8.6 C
Slovakia
nedeľa, 26 mája, 2024
spot_img
RozhovoryDave Clarke – Vyrastal som v Británii, keď bola kreatívna, domov pre moju...

Dave Clarke – Vyrastal som v Británii, keď bola kreatívna, domov pre moju tvorbu mi poskytol Amsterdam

Britský producent a DJ Dave Clarke už niekoľko rokov žije v Amsterdame. Okrem vlastných rádiových šou White Noise a The Sage, organizuje aj každoročnú klubovú noc Dave Clarke Presents, popri tvorení a remixovaní diel od iných umelcov stíha aj hrávať svoje sety po celom svete. Legendárny priekopník techno hudby s príznačnou prezývkou The Baron of Techno príde do Bratislavy 11.11.2022 na svoju klubovú premiéru do Majestic Music Clubu – v rámci novej párty Strobe, ktorá chce priniesť kúsok klubovej atmosféry z Amsterdamu, Berlína či Londýna aj do nášho hlavného mesta – okrem Dave Clarka vystúpia aj Steve Rachmad aka STERAC, Steve Bicknell, Toky & Dalo & Boss. Vstupenky na tomto mieste.

Ako vyzeral váš denný a nočný program na tohtoročnom Amsterdam Dance Evente?

Keďže som súčasťou tímu ADE už viac ako desať rokov, tak tento festival nie je pre mňa iba týždňovou záležitosťou, ale je to veľký súbeh činností počas celého roka, vrátane stretnutí každý týždeň po mnoho mesiacov, taktiež rozmýšľania nad panelovými diskusiami. Počas ADE som urobil päť panelových diskusií a samozrejme som mal vlastnú klubovú noc, ktorá si vyžaduje množstvo práce. Našťastie sa už po pätnásťkrát zo sedemnástich vypredala, takže sa cítim veľmi šťastný, hoci som po skončení festivalu ako mnohí ďalší ochorel, ale už sa cítim omnoho lepšie.

Súčasťou ADE je aj vaša séria Dave Clarke Presents v Melkwegu. Kedy vznikla idea robiť vlastné párty v tomto klube? Ako vyberáte účinkujúcich do tejto live šou? Muselo to byť zvláštny pocit sa opäť sem vrátiť, keďže sa minulý rok kvôli obmedzeniam muselo hrať iba do polnoci.

Prvýkrát som to robil pred mnohými rokmi v klube nazvanom 11, ale nebol som spokojný s organizátorom, tak som ho vymenil za Melkweg a odvtedy som tam. Áno, minulý rok bol náročný, ale stále som vďačný, že som to mohol urobiť. Nechal som program na lokálnej úrovni, aby som sa uistil, že DJovia dostanú zaplatené a taktiež sme ponúkli päťdesiat lístkov zdravotníckym pracovníkom. Za ten ročník som nedostal žiadny honorár, ale bolo veľmi dôležité pokračovať a úprimne povedané, skončiť o polnoci má svoje výhody.

Ako DJ ste zvykli veľmi často po svete cestovať a hrávať v kluboch každý víkend. Ako sa zmenil váš pracovný život po príchode pandémie, inflácie, nedostatku personálu v leteckom segment / v kultúrnom priemysle, vojny na Ukrajine?

Cestovanie je teraz naozaj náročné, letisko Schiphol bolo pre mňa požehnaním a je jedným z dôvodov, prečo som sa sem presťahoval, pretože cestovanie z Veľkej Británie nebolo veľmi spoľahlivé, no potom som prišiel do Amsterdamu na jedno z najlepších letísk a užíval som si ho viac ako desať rokov. Teraz je lietanie jedna veľká stresujúca záležitosť, našťastie som tým prešiel veľmi rýchlo, ale hormóny stresu cítite všade a lety sa ešte občas rušia. Čo sa týka Ukrajiny, tak som prišiel s myšlienkou vytvorenia panelovej diskusie na Amsterdam Dance Event a pozval som Nastiu a členov ukrajinského parlamentu, aby videli, ako môžeme pomôcť ukrajinskému kultúrnemu segmentu.

V roku 2024 to bude tridsať rokov, kedy vyšli dva diely z vašej slávnej trilógie Red. Zvyknete sa vracať k tomuto dielu? Budú nejaké živé spomienkové akcie, prípadne chystáte ho znovu vydať?

Dúfam, že áno, ale keď píšem tieto riadky, stále nemám žiadnu kontrolu nad vlastnou hudbou z tohto obdobia, tak uvidíme, čo sa stane.

Vo vašej rodine bola hudba všadeprítomná, soul, disco a ďalšie rôzne štýly. Ako ste sa dostal k tvrdším a temnejším veciam, nie je až tak veľa DJov, ktorí obľubujú kapely ako The Damned. Je to dané tým, že ste vyrastali v Brigtone, kde bola d-beat a punková scéna veľmi silná? Skúšali ste mixovať aj tieto punkové veci? Tento vplyv je cítiť aj na vašom poslednom albume The Desecration Of Desire, kde počujem inšpiráciu aj tvorbou Devo, a sú tam hostia ako Mark Lanegan.

Mal som to šťastie, že som vyrastal v Británii, keď bola šialene kreatívna a mohol som sa ako dieťa ponoriť do rôznych hudobných žánrov. Punk (The Damned, UK Subs a dokonca aj humor od Peter Cook and Dudley Moore) vo mne rezonoval, pretože som intuitívne cítil, že do toho, čím som bol na dejepise v škole tlačený, bola prepracovaná vládna agenda a bolo mi z toho zle. Aj keď som mal iba deväť rokov a nemohol som to zo seba vyjadriť, ale punk mi ukázal cestu vzdoru a hnevu. Potom prišla nová vlna s prefíkanými textami a sebapozorovaním a neskôr hiphop s jeho spoločenským komentárom. Pokiaľ ide o mixovanie, tak okrem relácie White Noise mám ďalšiu rádiovú šou The Sage (www.sagaseries.net), ktorá mieša všetky ostatné štýly dohromady.

Vždy ma fascinovala spolupráca medzi elektronickým producentom a umelcami z vážnej hudby. Vy ste v roku 2019 pracovali s huslistkou Mathilde Marsal na jednom významnom projekte, v ktorom ste si zobrali hudbu od Gustava Holsta. Prečo padla voľba práve na tohto skladateľa?

Holst bol naozaj mojím prvým úvodom do techna, akokoľvek to môže znieť divne, ale ako skladateľ, ktorý sa nepozeral retrospektívne na veci (Vivaldiho Štyri ročné obdobia), no hľadel skôr na použitie rímsko-gréckej mytológie a na planéty, zaujal moju predstavivosť a potom som si prostredníctvom môjho otca vypočul verziu od japonského elektronického producenta Isao Tomita, ktorá bola o prírode a o tom, čo môže náš zrak vidieť a tematizovať, čo ma veľmi inšpirovalo pri práci s mojou vlastnou predstavivosťou. Cítil som, že sa mám k tomuto dielu ešte vrátiť.

Ste známy aj tým, že často robíte remixy rôznych klubových kapiel. Ako to zvyčajne funguje – oslovia vás, alebo ich oslovíte vy? Ako si vyberáte kapely, s ktorými idete spolupracovať? Ktorí súčasní interpreti vás inšpirujú k takejto práci?

Obe cesty sú možné, interpreti ma môžu osloviť, alebo sa k nim ja priblížim. Sú dve konštanty, ktoré sa musia popritom dodržať a pretnúť: musí sa mi páčiť ich hudba a musím cítiť, že s ňou viem ďalej niečo urobiť.

Zaregistroval som, že chystáte projekt so Stefanom Olsdalom zo skupiny Placebo. Môžete prezradiť o čo sa jedná?

Momentálne si nie som istý, či sa nám to teraz podarí. Hovorili sme o nejakej spolupráci a vlastne by to od neho bolo dobré vrátiť mi láskavosť s nejakým novým materiálom v tomto smere, ale on je stále na turné s Placebo a ich cestovný denník je neúprosný.

Ako veľmi dôležité je pre vás objavovať novú hudbu, pýtam sa aj z vašej pozície rozhlasového moderátora, ktorý má vlastnú šou White Noise. Aké s ňou máte ďalšie plány?

Keď odpovedám na tento rozhovor, tak počúvam novú hudbu, pretože je dôležitou súčasťou mojej DNA byť nadšený a uchvátený novou hudbou, preto ju neustále vyhľadávam. Techno a elektronická hudba ku mne prichádza v najväčšej miere, alternatívna hudba o trochu menej, takže musím hlbšie kopať a dolovať, a keď nájdem nejaké drahokamy, cítim sa naplnený a nesmierne potešený, takže mám misiu, v ktorej ich chcem zdieľať s mojimi poslucháčmi. 


What was your day and night programme like at this year Amsterdam Dance Event and how did you spend the festival?

Well, I have been part of the ADE team for over a decade now, so ADE is not just one week of activity, there is a big build up including weekly meetings for many many months, ideas about panels. During ADE I did 5 panels and of course had my own night which also takes a large amount of work, happily this was the 15th time out of 17 years it had sold out, so feel very happy overall, although, like many I got sick after, but now I’m better.

Your series Dave Clarke Presents in Melkweg is also part of ADE. When did you come up with this idea to make your own parties in this club? How do you choose the performers for this live show? Must have been a strange feeling to return when last year you were only allowed to play until midnight due to restrictions.

I first did this in a club called 11 many years ago but wasn’t happy with the organiser so switched it in it’s second year to Melkweg and have been there ever since. Yes, last year was hard, but still grateful to have actually have done it, I kept it local made sure the DJ’s got paid, also we offered 50 free tickets to health care workers, I did not get any fee for that edition, but it was important to go ahead and, honestly, a midnight finish has it’s advantages!

As a DJ you used to travel around the world and play in clubs every weekend. How has your work life changed since pandemic and due to increasing prices, lack of staff at airlines / cultural segment and war in Ukraine?

Travel is really hard now, Schiphol was a blessing, it is one reason why I moved here actually as travelling from the UK wasn’t very reliable, then I came here to Europe’s best airport and enjoyed it for over a decade, now it is one big stress area, I luckily get through very quickly but you smell the stress hormones everywhere, and flights get cancelled all the time. Regarding Ukraine I came up with the idea of doing a panel at ADE and invited Nastia and a Ukranian member of Parliament over to see how we can help the Ukrainian Cultural segment.

In 2024 it will have been 30 years since two parts of your famous trilogy Red came out. Do you come back to this work? Are there going to be any commemorative live events or do you plan to republish? 

I hope so but as I write this I am still blocked from having any control over my own music from that period, so let’s see what happens.

In your family you were surrounded by music. Soul, disco, etc. How did you get to more hard-core and darker stuff? There are not so many DJs that like bands such as The Damned. Is it given by the fact that you grew up in Brighton where d-beat and punk scene was running strong? Have you tried mixing also this kind of punk stuff? The influence can be also observed on your last album The Desecration of Desire where I can hear inspiration from Devo and there are also guests like Mark Lanegan. 

Well I was lucky enough to grow up when the UK was insanely creative and could dip in and out as a kid into many types of genre’s. Punk (The Damned, UK Subs and even humour from Peter Cook and Dudley Moore) resonated because I intuitively felt what I was forced fed at school in history was a rewritten government agenda, it felt wrong even when I was 9 but I couldn’t express it, Punk showed me the way with anger, New Wave with cunning lyrics/ introspection and later Hip Hop with social commentary. Regarding mixing it, I have another radio show aside from “White Noise” called “The Saga” ( www.sagaseries.net ) which mixes everything together.

I was always fascinated by cooperation between electronic producer and artists from classical music. You cooperated with a violinist Mathilde Marsal in 2019 on one of her significant projects where you took care of music of Gustav Holst. Why were this composer chosen?

Holst really was my first introduction into Techno, might sound weird, but a composer who did not look into things happening here (Vivaldi Four Seasons as an example) but looked out using Roman / Greek Mythology and the Planets really captured my imagination, then I also, through my Father, listened to Tomita’s version of it, it was imaginative about nature and what the eye could see and themed, so it worked my imagination. It felt right to come back to it at that time.

You are also known for your remixes of different club bands. How does it usually work – they come to you or you approach them? How do you choose bands that you are going to cooperate with? Which current interprets inspire you to do this kind of work?

Both, they can come to me or I approach them, the two constants are that I must like their music and feel I can really do something with it.

I noticed you are preparing a project with Stefan Olsdal. Can you tell us what it is about?

Well I’m not sure about that right now, we have spoken about some sort of collab, and actually would be very up for him to return the favour on some new material from this corner, but he is on tour with Placebo and their touring diary is relentless.

How important it is for you to discover new music? I am asking from the point of view of your position as a host of podcast show White Noise. What are your plans with it?

As I write this I listen to new music, it is a vital part of my DNA to be excited and enthralled by new music, I constantly search for it, Techno and Electro comes to me mostly, alternative also does to a smaller degree so I have to dig deep, and when I find the gems I feel fully accomplished and delighted and have a mission to share.

autor: Daniel Hevier ml. / preklad Andrej Földi

spot_img