8.6 C
Slovakia
sobota, 5 decembra, 2020
Home Rozhovory Don McLean – Utrieďte si myšlienky, cez vaše ústa potom vyjdú krásne...

Don McLean – Utrieďte si myšlienky, cez vaše ústa potom vyjdú krásne veci

 don mclean

Na budúci rok to bude už šesťdesiat rokov, čo prvýkrát zaznela pieseň s prostým názvom American Pie. Nádherná melódia, nejednoznačný text a precítená interpretácia v podaní jej autora Dona McLeana. Tento americký pesničkár stojí v tieni Boba Dylana, hoci o svojom talente presvedčil na takmer dvadsiatich albumoch. Aj po sedemdesiatke má stále chuť tvoriť a mladým autorom radí, aby boli trpezliví a brali starších hudobníkov ako svoje vzory, od ktorých sa môžu učiť, povedal hudobník v rozhovore pre náš magazín.

SWITCH to ENGLISH VERSION

Musicpress:
Šesťdesiate roky ste prežili v hudobných kluboch. V čom je ich dnešná dôležitosť?
Don McLean:

Kluby a malé koncertné sály sú miesta, kde sa môžete učiť na vlastných chybách.

 
Musicpress:
Napísali ste nádhernú skladbu Vincent, ktorá sa hrávala aj vo Van Goghovom Múzeu v Amsterdame. Čo si myslíte o novom filme S láskou Vincent?
Don McLean:

Páči sa mi film Loving Vincent, ale mali použiť pôvodnú verziu mojej piesne. Nemám rád tú upravovanú.

 
Musicpress:
Vaša najznámejšia skladba American Pie vypovedá o vtedajšej Amerike. Aká je podľa vás dnešná Amerika, a ktorá hudba ju najvýstižnejšie reprezentuje?
Don McLean:

Dnešnú Ameriku najlepšie opisuje pieseň (I Can’t Get No) Satisfaction – utopíme sa v zbytočných informáciách.

 
Musicpress:
Majú aj dnešní pesničkári tak pevné názory formujúce spoločnosť ako svojho času W. Guthrie, Bob Dylan, alebo aj ako vy?
Don McLean:

Myslím si, že aj dnes sú veľkí umelci, ale oni nepíšu o dôležitých veciach a nikdy nevyjadrujú nesúhlas s populárnym názorom.

 
Musicpress:
V šesťdesiatych rokoch pesničkári tvorili dlhé skladby, dnes ako keby ľudia hľadali skratkovitosť, všetko chcú vyjadriť, alebo prijať hneď a rýchlo, ale ako sa dá vyjadriť zložitosť života v trojminútovej skladbe?
Don McLean:

Môžete ten životný zápas vysvetliť aj takto, ak používate poéziu správne, ale text bude v takýchto piesňach slabší. Sú aj výnimky. Give Peace a Chance je veľmi krátka, ale vecná pieseň.

 
Musicpress:
Akú moc má pieseň?
Don McLean:

Spojenie melódie a veršov musí byť nezabudnuteľné od prvého počutia.

 
Musicpress:
V ére sixties boli speváci v pohybe, na cestách a napríklad taký Bob Dylan je dodnes na nekončiacom turné. Vy sám sa chystáte na dvojročné koncertné vystupovanie. Ste rád na cestách? Je v tom pre vás nejaký symbol?
Don McLean:

Myslím, že musím hrať, aby som mohol zostať nažive v povedomí fanúšikov. Pravdou však je, že je to pre mňa stále nekončiace dobrodružstvo.

 
Musicpress:
Poslucháči aj kritici často neoddeľujú život autora od jeho tvorby. Nechceli ste sa odmlčať od novinárov ako Dylan, ktorý im odkázal, že všetko je v jeho piesňach?
Don McLean:

Nedostáva sa mi takej veľkej pozornosti zo strany médií a som za to vďačný.

 
Musicpress:
Pesničkárov nahradili raperi, ktorí sa stali glosátormi spoločnosti. Kedy opäť nastane pesničkársky revival?
Don McLean:

Pravdepodobne teraz nebudeme vidieť skvelé skladanie piesní, pretože si to vyžaduje vyššiu umeleckú úroveň.

 
Musicpress:
Spoločenský pohyb inšpiruje umelcov, tak ako napríklad vojna vo Vietname, kedy pesničkári vyjadrovali svoje rozhorčenie aj smútok v protestsongoch, ktoré formovali ďalšie hudobné a umelecké smery. Je to spoločenská kríza, ktorá vo veľkej mieri podnieti vznik novej hudby?
Don McLean:

Áno, mohlo by to stať aj dnes.

 
Musicpress:
Čo je umeleckou a spoločenskou výpoveďou dnešnej mladej generácie hudobníkov?
Don McLean:

Učte sa od skvelých hudobníkov a básnikov. Dajte krásne myšlienky do hlavy a krásne veci potom vyjdú z vašich úst.

 
Musicpress:
Mnoho hudobníkov tento rok oznámilo ukončenie kariéry. Akú máte motiváciu pokračovať? A nahrávať nové piesne, ako na nový album Botanical Gardens?
Don McLean:

To, čo robím skutočne milujem, a preto ma nové výzvy stále bavia.

 

 

 

 

Musicpress:
In the 60´s, music clubs were offer your homes. Where lies their importance today?
Don McLean:

Clubs and other small places are a place to build your act and make mistakes.

 
Musicpress:
You have written a truly beautiful song Vincent, which has been playing in the Van Gogh´s museum in Amsterdam. What do you think about a new movie „Loving Vincent“ ? Do you think that we have now more understanding for nowadays Vincents?
Don McLean:

I like Loving Vincent but they should have used my version of the song. I don’t like the re-recorded version.

 
Musicpress:
„American Pie“ truly reflected its decade. How would you describe USA today? What music describes today´s USA the best?
Don McLean:

Today the United States is best described by the song Satisfaction – we are drowning in useless information.

 
Musicpress:
Do today´s songwriters have as much impact on public opinion as they had in the past? I am talking about W. Guthrie, Bob Dylan and you of course.
Don McLean:

I think there are big time artists out these but they do not really write about important issues and they never disagree with popular opinion.

 
Musicpress:
Songwriters in the 60´s often played long songs, but today everything seems to be short and simple – people want short-cuts. Nowadays, songs have to be complex, catchy, short and simple – but how does one explains struggles of life in a three-minute song?
Don McLean:

You can explain struggle if you use poetry properly but the lyrics are very weak in these songs. Give Peace a Chance is very short but makes a point.

 
Musicpress:
What power, or if you want, magic, does a song possess? What does it depend on?
Don McLean:

The wedding of melody and verse must make it unforgettable from the first listen.

 
Musicpress:
Singers were constantly on tour in the 60´s. Bob Dylan is still on his never-ending tour and you are going to have a 2-year tour as well. Do you like travelling? Do you see some symbolism in that?
Don McLean:

I feel I must play my trade and exercise my mind to be alive. Furthermore I love the adventure.

 
Musicpress:
Critics and listeners often don´t separate author´s music and his personal life. Don´t you think about ignoring press like Dylan did, saying everything is in your songs?
Don McLean:

I don’t get that much press and I am thankful for that.

 
Musicpress:
Singers were replaced by rapers, who are now musical critics of our society. Do you think that time for classic singers and songwriters is to come sometime again?
Don McLean:

We might not see great song-writing again since it requires a higher level of art.

 
Musicpress:
Historical events such as Vietnam war have influenced many songwriters to create an unforgeable protest-songs which resonated within generations, surely influenced many individualities and created new artistic and musical directions. Do you think that some historical events or long term situations made a start to a new directions in music?
Don McLean:

Yes this could happen.

 
Musicpress:
What is an output, a message of today´s young artists generation?
Don McLean:

Learn from great musicians and poets. Put beautiful things in your head and beautiful things will come out of your mouth.

 
Musicpress:
What is your motivation to keep going, never cease to be productive and to record new and great songs like you did on your latest album Botanical Gardens?
Don McLean:

I love what I do and I enjoy the challenge.

 

VYBERÁME

Karanténny album Sleaford Mods – nechuť k politickej nečinnosti

Sleaford Mods opäť rozvírili hladinu svojím politickým songom Shortcummings, ktorý pochádza z ich pripravovaného albumu Spare Ribs. https://www.youtube.com/watch?v=39HmCqHZOMU&feature=emb_title&ab_channel=SleafordMods

Hans Zimmer & Billie Ellish & Johnny Marr – No Time To Die

K najnovšej bondovke No Time to Die pripravil soundtrack filmový skladateľ Hans Zimmer, ku ktorému sa pridal Johnny...

Son Lux vydávajú album Tomorrows II

Dňa 4. decembra vychádza album Tomorrows II (City Slang) od amerického experimentálneho tria Son Lux. https://www.youtube.com/watch?v=ttp3ZMU4sjM&ab_channel=SonLux

Gwenifer Raymond – bez spevu, iba s gitarovým trilkovaním

Druhý album Strange Lights Over Garth Mountain od welšanskej gitaristky Gwenifer Raymond pokračuje v jej skúmaní tradičnej folkovej hudby z oblasti Mississippi...

Steve Earle venoval nové piesne svojmu zosnulému synovi

Americký country a folk rockový gitarista Steve Earle nahral so svojou sprievodnou skupinou The Dukes nahrávku J.T., ktorý hudobník venoval svojmu nedávno...