8.6 C
Slovakia
nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
RozhovoryJoe Bonsall z The Oak Ridge Boys – Svet môže byť temným...

Joe Bonsall z The Oak Ridge Boys – Svet môže byť temným miestom, preto ho chceme osvetliť našou hudbou

The-Oak-Ridge-Boys, Joe Bonsall druhý zprava
The-Oak-Ridge-Boys, Joe Bonsall druhý zprava

Keď sa povie The Oak Ridge Boys tak u nás v Európe zareagujú len hudobní znalci. No keby ste to povedali priemernému Američanovi, hneď mu vyskočí na myseľ jedna z najúspešnejších kapiel gospelu a country music tvoriaca históriu americkej populárnej hudby. Táto značka sa datuje už pred koncom druhej svetovej vojny. Pomenovaná je podľa výskumného centra Oak Ridge v Tennessee, kde žili vedci a vojaci, ktorí vyvíjali atómovú bombu. Rozptýliť a zabaviť im mali The Oak Ridge Quartet, z ktorého sa neskôr stal základ kapely The Oak Ridge Boys. Na otázky ohľadom ich histórie, tvorby, ako aj priateľstva s mnohými americkými prezidentmi, nám odpovedal Joe Bonsall, ktorý je v kapele od roku 1973.

Na hudobnej scéne ste neuveriteľných päťdesiat rokov a za ten čas ste odohrali nespočetne veľa koncertov. Ako sa za ten čas zmenil váš postoj k živým vystúpeniam? Vidíte nejaké odlišné správanie publika pred nástupom digitálnej revolúcie a dnes?

Naše publikum je o niečo staršie než my, ale celkovo sa nám darí dostať na náš koncert všetky vekové skupiny. Sme radi najmä za to, že sa ten záujem dedí v rodinách z generácie na generáciu, ale jedna vec sa nemení a to je nás záväzok a energia, ktorá je v každom z nás, aby sme zakaždým predviedli skvelú šou. Viac než čokoľvek iné, čo samo o sebe vyvoláva trvácnosť – zotrvačnosť a áno, digitálna éra má veľký dopad na všetko. Poskytuje ľuďom príležitosť zostať s našou skupinou v kontakte v aktuálnej podobe a taktiež nám poskytuje neuveriteľnú príležitosť informovať ľudí o našich produktoch a podobne. Stále je pre nás nesmierne vzrušujúce, že môžeme robiť našu prácu na takej vysokej úrovni a ďakujeme Bohu, že nám dobré zdravie ešte umožňuje robiť koncerty.

Harmonizovanie skladieb je dôležitou súčasťou vašej práce. Keď idete robiť novú skladbu, ako k nej pristupujete? Máte svoje typické postupy, alebo si každá pieseň vyžaduje individuálnu prípravu? Ako často sa striedate pri sólových hlasoch?

Neskladáme veľa našich piesní. Spoliehame sa na neuveriteľne talentovaných pesničkárov v Nashville, ktorí nám skladajú počas celej našej kariéry. Skvelá pieseň je stále v srdci toho, čo robíme. Sme na scéne už veľmi dlho, aby sme vedeli, kto bude spievať hlavnú melódiu a ako k nej umiestniť harmónie. Je to nesmierne zábavný proces.

Pôsobili ste aj ako sóloví speváci v iných skupinách?

Veľmi ani nie, ale dali sme naše harmónie niekoľkým ďalším umelcom, od Johnnyho Casha až po Paula Simona, Georgea Jonesa a Kennyho Rogersa atď.

V Amerike je tradíciou, že významných športovcov a umelcov prijímajú prezidenti. Vám sa to podarilo hneď niekoľkokrát (Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton). Na ktoré stretnutie máte najkrajšie spomienky? Kto sa najviac približoval vášmu hudobnému vkusu?

Náš vzťah s prezidentom Georgom H.W. Bushom – prezidentom číslo 41. – je legendárny. Bol naším priateľom a fanúšikom. Prvýkrát sme sa s ním stretli v roku 1983 a spievali sme pre neho piesne až do dňa, kedy navždy odišiel a potom sme mu zaspievali Amazing Grace na jeho pohrebe. Ťažko ho môže niekto prekonať.

Zároveň ste mali aj tú česť zahrať na pohrebe W. Busha seniora. Ako k tomu prišlo?

Sľúbili sme mu to. Museli sme preskočiť nejaké prekážky, aby sme sa v to ráno dostali do Houstonu, ale zvládli sme to. Bolo nám veľkou cťou, že sme mohli dodržať tento sľub.

Vychádzate z gospelovej tradície, z ktorej sa inšpirovali aj mnohé rockové kapely ako napríklad The Beatles či Beach Boys. Zaujalo vás, čo robili s vokálmi rocková scéna v 60. rokoch? Ktoré obdobie v populárnej hudbe je vám najbližšie?

Ako dieťa sixties som miloval ranný doo wop, taktiež éru Elvisa Presleyho a Beach Boys. Vyrastal som vo Filadelfii, kde bolo mnoho úžasných vecí prichádzajúcich zo začiatku šesťdesiatych rokov, takže musím povedať, že je to obľúbená éra mojej mladosti. Na konci šesťdesiatych rokov bola naša krajina vo veľkom neporiadku, zmietaná vietnamskou vojnou, rasovými nepokojmi, ale vtedy som sa príliš nezaujímal o hudbu, takže som počúval veľa country a južanského gospelu. Chcem vás uistiť, že všetci štyria členovia OAKS boli zasiahnutí silou harmónií južanského gospelu. Tento zvuk používame už desaťročia.

Tvrdíte, že spievate o obyčajných a reálnych veciach, ktoré trápia bežných Američanov. Čomu chce súčasná Amerika načúvať?

Snažíme sa zaujať pozitívny a zbožný prístup ku všetkému, čo robíme a verím, že v dnešnej dobe ľudia chcú ľudia pozitívny prístup v ich životoch. Svet môže byť temným miestom, takže sa ho snažíme osvetliť našou hudbou a naším príkladom. Myslím, že to je ten veľký dôvod, prečo sme stále tu.

Skladba Amazing Grace má pre Američanov špeciálny význam. Čo ste si mysleli, keď ju zaspieval Barrack Obama, o čom zložila pieseň Joan Baez?

Kombinácia gospelu a Amazing Grace nie je nikdy zlá. Prezident, ktorý spieva túto skladbu, tým môže spraviť len dobrú vec.


You play music for more than a half a century now. It´s astonishing how long you guys have been together and how many shows you´ve played. Have the time changed your opinion on live performances? Do you see any particular changes in audience while approaching your music? Have digital age had any impact here?

Our audience has skewed a bit older as we have but overall we still get all age groups out there every night which is very cool as families have passed us down through generations but one thing that doesn’t change is the commitment and energy that still exists in all of us to put on a great show every time out there. More than anything that alone spells longevity and yes, the digital age has impact on everything. It affords people an opportunity to stay up to date with our group on an immediate basis and also provide us an incredible opportunity to keep people up to date on products and show info and such. It is still very exciting for us to still be doing this on a high level and we thank God for the good health to be able to pull it all off every show!

Harmonizing your songs is an important part of your creative process. When you´re about to compose a new song, what is your approach to the ideas? Do you stick to the same process every time, or do every song demand a special piece of your creativity? How often do you guys switch when it comes to solo vocals?

We do not compose many of our songs. We rely on the incredible song writers in Nashville who have written our career. A GREAT SONG is still at the heart of what we do and if a song comes along that we all love… well, we have been around long enough where we just KNOW who will sing the lead and how we will place the harmonies. It is a fun process.

Have you ever worked as a separate solo vocalists in any other bands?

Not very much at all but we have lent our harmonies to quite a few other artists recordings from Johnny Cas to Paul Simon to George Jones and Kenny Rogers ….and many many more

There is a tradition in the USA, that presidents accept great athletes and artists. You´ve been lucky a couple of times – you´ve met presidents Ford, Carter, Reagan, Bush and Clinton. Who do you remember as the one with the best music taste? Who did you like the best and why?

Our relationship with President George HW Bush #41 is legendary. He was a friend and a fan. We first met him in 1983 and sang songs for him until the day he died and then sang AMAZING GRACE at his funeral. Hard to beat that!

You as well had an opportunity to play at G. Bush senior´s funeral. How did it come to that?

Well we promised him we would. We had to jump through some hoops to get to Houston that morning, but we made it … such an honor to have been able to keep that promise

Your music is influenced by a gospel tradition, similarly to other great rock acts such as The Beatles and Beach Boys. Was back then a vocal progress of the 60´s interesting for you? What pop music era you like the most?

Well as a child of the sixties I loved the early do wop, Elvis, Beach Boys era. I grew up in Philadelphia and so much great stuff came out of there in the early 60’s so I would have to say that was my favorite era in my younger years. In the late 60’s our country was in a lot of turmoil with Viet Nam, Race Riots and such and I didn’t much care for the music of that time, so I listened to a lot of country and southern Gospel in those days. I assure you that all 4 OAKS were influenced by the power harmonies of southern Gospel music. We have utilized that sound for decades.

You say that you sing about regular and real things and situations, worries of every other American. What message does nowadays America want to listen?

Well we try to take a positive and Godly approach to all that we do, and I believe that in this day and age people want positivity in their lives. The world can be a dark place, so we try to shine a light in our music and example. I think that is a big reason why we are still around.

The song „ Amazing Grace “has a special place in the heart of every American. What have you thought of when Barrack Obama was singing it?

The Gospel and His Amazing Grace is never a bad thing. A former President singing the song can only do good thing in my opinion.

Soon your new album „Down Home Christmas “is out. What will make it special in your rich discography?

What made this album so good is the creative process behind it. A great young producer Dave Cobb, a few awesome players and some incredible young hit making song writers that actually wrote the album as we were recording it. It ended up being a very special project and a Christmas Album like no other..

spot_img