8.6 C
Slovakia
pondelok, 25 septembra, 2023
spot_img

Misha Mishenko: Inšpirácia ku mne prichádza zvnútra

spot_img

misha mishenko

Russian Federation Russian Federation

 

Musicpress:

Ako dlho sa už venuješ hudbe, aké boli tvoje hudobné začiatky?

Misha Mishenko:

Hudbe som sa začal venovať, keď som mal päť rokov a prvý album som spravil v šestnástich.

 
Musicpress:

Kde hľadáš inšpiráciu pre svoje skladby?

Misha Mishenko:

Inšpiráciu nehľadám v niečom konkrétnom, skôr ku mne prichádza zvnútra ako zvonku.

 
Musicpress:

Hral si už alebo si vieš predstaviť hrať na veľkom letnom festivale alebo máš radšej komornejšie prostredie?

Misha Mishenko:

Mám rád vystúpenia na rôznych miestach, keďže popri hlavnom projekte sa venujem aj iným, ale viac dávam prednosť, samozrejme, vystúpeniam v prírode.

 
Musicpress:

Na Tvojom albume z roku 2013 sa nachádzajú piesne s islandskými názvami, inšpirovalo ťa koncertovanie s Olafurom Arnaldsom? Čo si myslíš o jeho tvorbe?

Misha Mishenko:

V roku 2007 som si po prvý krát vypočul skupinu Sigur Rós a ich autentický prístup a úprimná hudba na mňa urobili dojem. Vtedy som zachcel, aby si nikto nevšímal názvy skladieb, ale aby sa zahĺbil do samotnej hudby, bez nejakých pomocných slov. Olafur skladá dobrú hudbu, trafil sa do duchu doby a myslím si, že každý človek si v jeho tvorbe nájde niečo pre seba.

 
Musicpress:

Akí skladatelia a hudobníci ťa ešte ovplyvňujú v tvorbe? Akú hudbu počúvaš?

Misha Mishenko:

Páči sa mi rôzna hudba, od rocku až po elektroniku a v dobe dospievania na mňa zapôsobili skladatelia ako Johan Johanson alebo Max Richter.

 
Musicpress:

Máš túžbu spolupracovať ešte s nejakým iným hudobníkom/skladateľom?

Misha Mishenko:

V súčasnosti sa pripravuje spolupráca s mojimi kamarátmi vokalistami. Vždy som sa snažil robiť niečo nové s inými muzikantmi. Takáto skúsenosť je veľmi dôležitá, pretože pri vzájomnej tvorbe môžete nájsť nové možnosti hudby, ktoré ste dovtedy nevideli..

 
Musicpress:

A čo život na Islande, resp. v krajine niekoľkonásobne menšej ako je Rusko? Vieš si to predstaviť?

Misha Mishenko:

Na Islande som ešte ani raz nebol, ale dúfam, že v lete ho navštívim, chcel by som ho prejsť celý peši, ako turista s batohom na pleciach. Je to pozoruhodná krajina, ktorá vo mne vždy vzbudzovala záujem a dúfam, že niekedy tam zavítam aj vrámci vystúpenia.

 
Musicpress:

S kým spolupracuješ pri vytváraní obalov na Tvoje albumy?

Misha Mishenko:

Na vytváraní obálok sa podieľajú moji priatelia výtvarníci – Jurij Švedov, Dima Rebus a Daria Kuznecova. Ale niekedy vytváram obaly aj zo svojich fotiek, ktoré si priveziem z turné.

 
Musicpress:

V tomto roku si prakticky vydal už tri albumy – Piano, Metanoia a Songs of the dead dragons. Viedli ťa v tomto roku ku komponovaniu skladieb nejaké konkrétne udalosti z tvojho života alebo sú skladby vytvorené už dlhšie?

Misha Mishenko:

Album Piesne mŕtveho draka (Песни мертвого дракона) je z roku 2014, kedy ma veľmi inšpirovala ruská etnika a ruské nástroje. Pochopil som, že nikto ešte neexperimentoval s ruskou etnikou a súčasnou klasikou a rozhodol som sa, že skúsim urobiť niečo nové. Album Piano je súborom všetkých mojich skladieb, ktoré sa hrali naživo na koncertoch, ale neboli nahrané v štúdiu. Metanoia je prehodnotením, pri jeho tvorbe ma inšpirovala príroda, nakoľko som posledné dva roky neustále chodil na túry na miesta, kam ľudská noha prakticky nevkročila.

 
Musicpress:

S kým spolupracuješ pri vytváraní aranžmánov? Alebo si robíš všetko sám?

Misha Mishenko:

Všetku hudbu robím sám a svojich priateľov pozývam na moje albumy skladať hudbu pre mnohopočetné nástroje. V istom období som sa pokúšal nájsť niekoho, kto by mi pomohol zvládnuť zručnosť kompozície, ale čím som bol starší, tým viac som si uvedomoval, že všetko, čo chcem, si môžem spraviť sám.

 

Ďakujeme za rozhovor.
Ja ďakujem!

Musicpress:

Как давно ты занимаешься музыкой, каковы были твои музыкальные начинания?

Миша Мищенко:

я начал заниматься музыкой с 5 лет и первый альбом сделал в 16 лет .

 
Musicpress:

Откуда берешь вдохновение для своих произведений?

Миша Мищенко:

нету конкретного примера откуда я беру вдохновение , скорее оно приходит изнутри а не из снаружи .

 
Musicpress:

Ты уже играл на большом летнем фестивале, можешь ли ты себе это представить, или предпочитаешь более интимную обстановку?

Миша Мищенко:

Мне нравиться выступать в разных местах так как по мимо моего основного проекта есть еще сторонние проекты , но больше конечно я предпочитаю выступать на природе .

 
Musicpress:

В твоем четвертом альбоме, выпущенном в 2013 году, есть песни с исландскими названиями, тебя вдохновили гастроли с Олафуром Арналдсом? Что ты думаешь о его творчестве?

Миша Мищенко:

так получилось что в 2007 году я услышал группу sigur ros и они мне впечатлили своим аутентичным подходом и на столько искренней музыкой . Я захотел что бы никто не обращал внимание на написание названий трека а вдумывался в саму музыку без каких то вспомогательных слов. Олафур пишет хорошую музыку , он попал в дух времени и я думаю что в его творчестве каждый человек найдет что то свое .

 
Musicpress:

Кто из композиторов и музыкантов влияет на тебя в твоем творчестве? Какую музыку ты слушаешь?

Миша Мищенко:

Мне нравиться разная музыка от рока до электроники ,и есть пару композиторов таких как Йохан Йохансон или Макс Рихтер которые в подростковом возрасте произвели на меня впечатление .

 
Musicpress:

Есть ли у тебя желание сотрудничать с каким-нибудь другим музыкантом / автором песен?

Миша Мищенко:

Сейчас готовиться пару коллабораций с моими друзьями вокалистами , и до этого я всегда старался сделать что то новое с другими музыкантами . Этот опыт очень важен так как через совместное творчество ты можешь увидеть новые грани музыки которые до этого не видел .

 
Musicpress:

А как на счет жизни в Исландии, стране которая в несколько раз меньше России? Можешь ли ты себе это представить?

Миша Мищенко:

В Исландии я еще не был не разу , но надеюсь летом сьездить и обходить ее всю пешком как турист с рюкзаком за плечами .Это удивительная странная которая всегда вызывала у меня интерес и надеюсь как нибудь съезжу туда с концертом .

 
Musicpress:

С кем ты сотрудничаешь при создании упаковки для своего альбома?

Миша Мищенко:

в Создании обложек участвуют мои друзья художники такие как Юрий Шведов , Дима Ребус и Дарья Кузнецова . Но иногда я делаю обложку из своих фотографий которые привожу после гастролей .

 
Musicpress:

В этом году ты практически выпустил три альбома – Piano, Metanoia a Songs of the dead dragons. К сочинению этих песен тебя привели какие-то конкретные события из твоей жизни, или эти произведения были созданы раньше?

Миша Мищенко:

Альбом Песни мертвого дракона – это альбом был сделан в 2014 году , тогда я был вдохновлен русской этникой и русскими инструментами . Я понял что никто еще не делал эксперименты с русской этникой и современной классикой и решил попробовать сделать что то новое . Альбом piano – это сборник всех моих пьес которые в основном игрались в живую на концертах но ни как не были за писаны на студии . Matanoia – это альбом переосмысление , на который меня вдохновила природа так как последние два года я постоянно ходил в походы по местам где практический не ступала нога человека .

 
Musicpress:

С кем ты работаешь при создании аранжировки? Или все делаешь сам?

Миша Мищенко:

Всю музыку я делаю сам , и зову писать многочисленные инструменты на свои альбомы моих друзей . Одно время я пытался найти мастера который смог бы мне помочь в овладении мастерства композитора , но чем старше становился тем больше понимал что все что я хочу я смогу сделать сам .

 

Спасибо!
Спасибо вам!

Mohlo by ťa zaujímať

Magdaléna Rovňáková z Bratislavského chlapčenského zboru – Deti sú stále rovnako zvedavé, je na nás, aby sme ich motivovali

Bratislavský chlapčenský zbor uzatvoril festival Pro musica nostra Sarossiensi. Pri tejto príležitosti sme prebrali s jeho zakladateľkou, dirigentkou a manažérkou Magdalénou Rovňákovou mnohé témy –...

Josef Krečmer z Barocco sempre giovane – Nemám rád pojem stará hudba, pretože diela barokových majstrov na mňa nepôsobia zastaralo

Český súbor Barocco sempre giovane sa zameriava na hudbu zo starších epoch – najmä vrcholného baroka. Vo svojom repertoári však má aj skladby z 21....

Slávka Ferencová – Pro musica nostra prináša vážnu hudbu do regiónov, vyhľadáva zaujímavé koncertné priestory a podporuje lokálne pamiatky

Zámky a kaštiele, kostoly a kaplnky – to všetko boli miesta, kde sa kedysi koncertovalo. Myšlienkou festivalovej série Pro musica nostra je prinášať vážnu hudbu do...

Nikolaj Nikitin – Najviac mi pomohli rady, ktoré boli odpoveďou na „ako“ a nie na „čo“

Nikolaj Nikitin je hudobník, pedagóg, hudobný producent a hudobný dramaturg, ktorý stál pri zrode Medzinárodnej jazzovej dielne Doda Šošoku. Pri príležitosti návštevy dielne sme sa...