8.6 C
Slovakia
utorok, 21 mája, 2024
spot_img
NovinkySvet klasickej hudby – Quō vādis mūsicā ludus?

Svet klasickej hudby – Quō vādis mūsicā ludus?

kolaz_filka2
Svet klasickej hudby detí

Aj keď sa v školskej praxi venuje najväčšia pozornosť klasickej hudbe, získať pre ňu nových, stabilných, poslucháčov naprieč generáciami je náročná úloha. Svoje o tom vedia kultúrne inštitúcie, ktoré v rámci svojich projektov pamätajú aj na rozšírenie i omladenie publika.

Obsiahnuť šírku poslucháčskej základne, stabilného či náhodného, konzervatívneho i novátorského poslucháča z rôznych vekových skupín nie je ľahké. Hoci je kvalita ponúkaných projektov kľúčová, rozhodujúcejšou sa ukazuje byť atraktívnosť koncepcie a jazyk propagácie. 

Na mieru šité podujatia nie sú len výchovné koncerty a predstavenia, ale aj ozvláštnenie programu besedami, workshopmi a happeningami. Dospelým sa hudobného vzdelávania dostáva predovšetkým návštevami koncertov a predstavení. Už vyše roka sa však svet borí s pandémiou. Akú podobu mala hudobná edukácia pred pandémiou? S čím zápasí v ére korony vo svete vážnej hudbe? Na tieto otázky hľadá odpovede tento článok.

Edukačné entrée mladým umelcom

Vzdelávanie v hudbe neslúži iba získavaniu detí a mládeže v úlohe poslucháčov, ale aj na vyhľadávanie, podporu a rozvoj mladých talentov ako budúcich profesionálnych umelcov. Patria sem napríklad hudobné akadémie, mládežnícke orchestre a letné hudobné tábory. V neposlednom rade aj medzinárodná talentová súťaž Virtuózi V4+, víťazom ktorej sa umožní vystúpiť v najslávnejších koncertných sálach sveta a získať štipendium v jednej z najprestížnejších hudobných inštitúcií.

Začínajúcim mladým umelcom sa ponúka umelecká platforma na ich prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho prostredia v podobe orchestrálnych akadémií či operných štúdií. V prípade Detského operného štúdia Opery Štátneho divadla v Košiciach aj deťom. Inak sa na javisko opier dostávajú len ako členovia folklórnych súborov či chlapci napríklad v Bratislavskom chlapčenskom zbore.

Filharmonici ponúkajú nielen výchovné koncerty, ale aj hudobné labáky

Filharmonici po celom svete majú prepracované stratégie edukačných programov pre deti a mládež. O hudbe zábavne a poučne zároveň. Tak by mohlo znieť hlavné motto. Okrem komentovaných či inscenovaných výchovných koncertov, workshopov a tvorivých dielní, sa tým talentovanejším ponúka zažiť hru v orchestri alebo spev v zbore mládežníckej „filharmónii“. Akú stratégiu razia Newyorskí, Berlínski a Viedenskí filharmonici a akú Slovenská filharmónia, košická Štátna filharmónia či Filharmónia v Brne? Z dôvodu epidemiologickej situácie a nariadení vlád sú edukačné aktivity prerušené úplne, respektíve sa ich časť presunula do online priestoru.

Newyorská filharmónia, pokračovateľka Bernsteinovej tradície, uvádzala v neveľmi dávnej minulosti každú sezónu štyri koncerty pre mladých ľudí, ktorým predchádzali interaktívne workshopy. Svoju pozornosť v nich koncentrovala na deti predškolského veku, ktorým zábavnou formou predstavovala hudbu či hudobné nástroje. Popri tematicky prispôsobených koncertoch pre školy, deti a mládež ponúkala aj iné kreatívne aktivity. Za súčasnej situácie ich až do júna 2021 suspendovali, prípadne presunuli do online sveta, no sprístupnili tematicky ladené archívy nahrávok.

Edukačné programy Berlínskych filharmonikov založil v roku 2002 ich niekdajší šéfdirigent Sir Simon Rattle. Veľmi obľúbené sú hodinové moderované rodinné koncerty vhodné i pre deti od dvoch rokov. Ich moderátorom je aktuálny šéfdirigent Kirill Petrenko. Pre nadané deti vo veku 6 – 18 rokov sa núka možnosť zapojiť sa do mládežníckeho zboru filharmonikov, absolvovať celé spektrum kreatívnych workshopov vrátane hudobných labákov, kompozičných dielní a prázdninových projektov, ktoré sa pre pandémiu presunuli do virtuálneho prostredia v duchu hesla „Spoločne – každý sám“.

Viedenskí filharmonici stavili na moderované a inscenované koncerty, koncertno-pedagogické workshopy a projekty s interdisciplinárnym charakterom. V časoch koronakrízy a lockdownov poskytujú podpornú bázu pri dištančnom vzdelávaní mládeže. Koncerty – výchovné, orchestrálne i komorné, zážitkové hudobné workshopy a kreatívne dielne s nádychom performance sú dostupné na webe.

Ak neprídete do Filharmónii Brno vy, príde ona za vami

Česká filharmónia v súčasnosti väčšinu edukačných aktivít prerušila a časť koncertov a hudobných workshopov presunula do online priestoru, rozhlasového éteru a na televízne obrazovky. Prednedávnom sa z Rudolfína vysielal koncert mladých Českých filharmonikov venovaný učiteľom, žiakom a ich rodičom – A přece se učí!

Podobná situácia je aj vo Filharmónii Brno. Za normálnych okolností ponúka popri koncertoch i kreatívne a hravé workshopy nielen vo svojich priestoroch, ale aj v školských zariadeniach. Vtedy si však deti filharmóniu „neohmatajú“. Skôr sa venujú práci s rytmom, hru na okolité predmety a na nástroje Orffovho inštrumentára. Vo svojej budove v Besednom dome ponúka zaujímavé workshopy pre žiakov materských až stredných škôl. Hudobné dielne s nástrojmi či performance obohacujú pútavé informácie, a hlavne možnosť „ohmatať“ a vyskúšať si nástroje z jednotlivých sekcií. Naposledy mohli takto brnianske deti spoznávať bicie, organ, harfu či fagot. Pre žiakov ZUŠ usporadúvajú workshopy, na ktorom si spolu s profesionálnymi hráčmi – filharmonikmi vytvoria jedinečný orchester. Hudba na vlastnej koži.

Rodinné abonmá – edukačný program Filharmónie Brno

Zaujímavou edukačnou aktivitou je tradičný workshop Mozartových detí. Filharmónie Brno zábavnou formou rozvíja hudobný talent a vzťah nielen ku klasickej hudbe. V rámci neho sa konáva festival Mozartovy děti. Vytvára ním priestor nadaným žiakom rozvíjať muzikantské schopnosti a hudobné cítenie i talent a vystúpiť pred plnou sálou. Najmladším či menej odvážnym zase dáva príležitosť objaviť svoje hudobné ja. Mozartovy děti zahŕňajú workshopy pod vedením skúsených lektorov, verejné vystúpenia mladých hudobníkov z juhomoravských ZUŠ (bigbandy, dychové orchestre atď.) v exteriéroch či prestížne koncerty v Besednom dome, na ktorých sa prezentujú detskí sólisti za sprievodu Filharmónie Brno. Vyvrcholením je Slávnostný koncert, kedy zúčastnení žiaci ZUŠ spoluúčinkujú s brnianskymi filharmonikmi a spolupodieľajú sa na interpretácii symfonickej hudby.

Na pôde Filharmónie Brno sa koncentrujú aj na výchovu ďalšej generácie profesionálnych hudobníkov. Od sezóny 2014/2015 funguje Orchestrálna akadémia určená pre študentov a absolventov konzervatórií, hudobných akadémií či vysokých hudobných škôl.

Filharmonická škôlka či juniorské koncerty Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia má v realizácií rôznych typov hudobno-vzdelávacích programov, usporiadaných do koncertných cyklov dlhú tradíciu. Rodinám s najmladšími návštevníkmi hravo približuje svet vážnej hudby rodinnými koncertmi. V rámci cyklu Hudobná akadémia spoznávajú deti hravou formou vážnu hudbu za pomoci moderátora, dirigenta, a hráčov Slovenskej filharmónie. Rodinné koncerty a organizované koncerty pre žiakov – Hudobné akadémie Slovenskej filharmónie moderuje dlhoročný spolupracovník mládežníckych projektov SF Martin Vanek.

Pred štyrmi rokmi sa ponuka detských podujatí rozšírila o koncerty pre škôlkárov. Hudobnú akadémiu pre materské školy interaktívne pripravuje a moderuje Tomáš Boroš v spolupráci s Poslucháčmi Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v  Bratislave. Svoje miesto v jej programe pre juniorské publikum majú v duchu hesla „mladí mladým“ vystúpenia mladých účinkujúcich. Na nich sa predstavujú poslucháči konzervatórií a Hudobno-tanečnej fakulty bratislavskej VŠMÚ či svetové mládežnícke orchestre.

Aj program 72. sezóny počítal s ich uvedením. Z cyklu Rodinných koncertov plánovala Slovenská filharmónia na apríl koncert Tanec – od sarabandy po tango. Na jún plánuje zaujímavý výlet za Plechovými dychovými nástrojmi v dielach Johanna Sebastiana Bacha, Thomasa Morleya, Dmitrija Šostakoviča, Georgea Gershwina, Mareka Piačeka. Z programu cyklu Junior koncertov známe árie z opier Mozarta, Verdiho, Dvořáka, Masseneta, Waltona či Šostakoviča. Pod taktovkou Rastislava Štúra,  v podaní študentov VŠMU Tatiany Hajzušovej (soprán), Kataríny Porubanovej (mezzosoprán), Martina Rumana (viola) a Terezy Špulákovej (klavír).

Snáď bude pandemická situácia priaznivá a podarí sa naplánované podujatia vrátane Filharmonickej škôlky a Hudobnej akadémie pre žiakov ZŠ zrealizovať. V tomto období je možné pozrieť si online  záznamy koncertov spomenutých cyklov v bohatom hudobnom archíve SF na  https://stream.filharmonia.sk/.

Edukačné projekty Štátnej filharmónie Košice oboznamujú žiakov a študentov v tejto sezóne nielen s profesionálnym symfonickým orchestrom a obľúbenými dielami klasickej hudby. V decembri 2020 mali byť deti v zajatí vianočnej hudby vo filmoch, no zajali ich epidemické opatrenia. V máji sa počíta s výletom do sveta opier či tajomného zákulisia operných domov.

Počas koronakrízy práca s mladými v opere stagnuje

Hoci mnohých vážna hudba láka, nájdu sa aj takí, ktorí sa opere vyhýbajú. Niektoré deti do opery privedú rodičia, iných až škola a ďalší do nej zavítajú až v dospelosti. Slovenským popularizátorom opery nielen medzi deťmi je slovenský herec Martin Vanek. Spolupracuje so všetkými slovenskými opernými domami i Slovenskou filharmóniou. Na základné detské otázky odpovedá v knihe „Opera nehryzie“.

Martin Vaněk Z opery do opery
Z opery do opery – autorský projekt Martina Vaneka pre SND

Ako je to s oslovovaním divákov a budovaním stabilnej diváckej základne vo svete a u nás? Kým Opera vo švajčiarskom Zürichu stavila na klubový program s prístupom k umelcom, barcelonská opera Liceu organizuje predstavenia pre mladých do 35 rokov. V Berlíne zašli ďalej. Pri Berlínskej štátnej opere pôsobí od roku 2010 špeciálny „detský“ operný dom, kde talentované deti zažijú operu z blízka. Každoročne pripravia deti s profesionálnymi opernými spevákmi produkciu vybraného diela opernej literatúry.

Zaujímavejšie sú hudobno-edukačné aktivity adresované detským a mladým divákom. Zahŕňajú pôvodné detské opery či úpravy veľkých diel opernej literatúry. V práci s deťmi, mládežou a mladým publikom musia slovenské operné domy ešte popracovať. S prepracovaním stratégie počíta aj nový riaditeľ SND, Matej Drlička. Situácia v aktuálnej sezóne v dôsledku pandémie nie je uspokojivá asi nikde. Kým v minulých sezónach sa Opera SND pýšila viacerými pôvodnými detskými operami ako Tajomný kľúč, Veľká doktorská rozprávka a Rozprávka o šťastnom konci, v aktuálnej sezóne je to len jedna. V minulosti sa detskí diváci tešili z upravených verzií klasických diel ako Nápoj lásky, O čarovnej flaute a iných kúzlach, rossiniovský operný špás Figaro sem, Figaro tam či Nepredajte nevestu! Pútavo ich sprevádzal populárny slovenský herec Martin Vanek informáciami o diele, či zaujímavosťami a tajomstvami z operného zákulisia. Nezabudnuteľná prechádzka svetom známych operných diel uvedená pod názvom Z opery do opery si získala aj dospelých.

Ďalšia slovenská operná scéna, Štátna opera Banská Bystrica, má vo svojom repertoári niekoľko detských titulov. Jednu z nich, Mozartovu Čarovnú flautu, uvedie 20. marca 2021 na portáli Návštevník.online

Opera Štátneho divadla v Košiciach v aktuálnej sezóne potešila mladých dospelých a pre operu nie veľmi rozhodnutých divákov netradičným spojením hudby s literatúrou a opery s činohrou a baletom. Divákom predstavila fúziu Verdiho so Shakespearom a Alexandrom Dumasom ml., Wagnera s Thomasom Mannom, Mahlerovu hudbu s listami Almy a Gustava Mahlera. Netradičná, ale mimoriadne zaujímavá je operno-činoherná kompozícia La Travity/Dámy s kaméliami, v ktorej zaznieva to najlepšie z Verdiho opery prepletené s činohernými vsuvkami. Opera má v repertoári aj Martinom Vanekom moderovanú interaktívnu hudobnú rozprávku Sergeja Prokofjeva Peter a vlk, ktorú ponúkli v decembri 2020.

Ohrozia takmer dva pandemické roky vzťah slovenskej mládeže ku klasike?

Prejavia sa pre pandémiu pozastavené hudobno-edukačné aktivity v poklese záujmu detí a mládeži o hudbu všeobecne, a zvlášť o tú „klasickú“? Ako sa zmení stratégia operných domov v oblasti práce s deťmi, mládežou a mladými dospelými? Odvyknú si zatiaľ od opery? Ak áno, podarí sa tento vývoj zvrátiť? To sú otázky, na ktoré nám zodpovie len budúcnosť.

spot_img