8.6 C
Slovakia
streda, 6 decembra, 2023
spot_img

Anton Maskeliade: Leap motion mi pomáha „ zhmotňovať “ hudbu

spot_img

77badda5e61a4a650a8f05dc4e5e2f4f

Russian FederationRussian Federation

Anton Maskeliade: Leap motion mi pomáha „zhmotňovať“ hudbu

Prinášame Vám krátky rozhovor s Antonom Maskeliade, ruským umelcom, ktorý tento rok vystúpi na festivale Bažant Pohoda. Anton porozprával o svojom štúdiu, o tom čo mu dáva leap motion – technológia, pomocou ktorej ovláda počítač bez dotyku, ale aj o festivale Waves.

Musicpress:

Odkedy sa venuješ hudbe?

Anton Maskeliade:

“Asi odvtedy ako mi rodičia kúpili prvé vinylové platne s rozprávkami. Bol som ešte celkom malý (mal som okolo 5 rokov) a veľmi sa mi páčilo, čo so mnou robia melódie z rozprávok. Prinášalo mi to potešenie, ktoré som zatúžil vytvárať aj sám. Gitara, skupiny a záľuba v elektronických vecičkách prišli až potom.“

 
Musicpress:

Aké máš vysokoškolské vzdelanie?

Anton Maskeliade:

“Vyštudoval som dve univerzity. Prvou bola Štátna univerzita manažmentu, kde som študoval odbor Logistika. Odchodil som si tam päť rokov a v končiacom ročníku som nastúpil na Humanitárnu univerzitu televízie a rozhlasového vysielania Litovčina, na fakultu zvukovej réžie. Štúdium ma veľmi bavilo a skončil som s červeným diplomom.“

 
Musicpress:

Kedy si sa prvýkrát dostal k technológii leap motion? Čo sa ti na nej najviac páči?

Anton Maskeliade:

“Pred rokom a pol som náhodou videl reklamu na túto technológiu na internete a pochopil som, že to je to, čo potrebujem. Hneď som jej vymyslel miesto v mojom koncertnom programe a čakal som, kedy príde do predaja. Už po pár týždňoch používania som sa rozhodol rozšíriť jeho funkcionalitu a naučil som ho ovládať nielen hudbu, ale aj videoprojekciu počas živých vystúpení. Teraz je video plne zosynchronizované s audiom, a to robí koncerty interaktívnejšími. Pomocou všetkých týchto procesov mi leap motion pomáha „zhmotňovať“ hudbu, robiť ju akoby reálnejšou. Je to neopísateľný pocit, keď pomocou gest ovládaš zvuky aj video, pričom sa ničoho ani nedotkneš.“

 
Musicpress:

Väčšinu času hráš sám, neplánuješ spoluprácu napríklad s orchestrom alebo hudobnou skupinou?

Anton Maskeliade:

“Okrem sólového projektu Maskeliade mám aj projekt Maskeliade Street Studio. Dal by sa označiť ako sociálny projekt a jeho hlavnou myšlienkou je hudobná performance priamo na ulici. Ktokoľvek, kto ide okolo, sa môže pridať, zobrať si nástroj a prísť k mikrofónu. Spolu s priateľmi hudobníkmi, vystupujem v úlohe dirigenta: nahrávam a mixujem všetky zvuky, z ktorých vznikajú piesne „za pochodu“. Hlavnou úlohou je cez improvizáciu otvoriť pre náhodných okoloidúcich nový svet, aby sa cítili ako naozajstní umelci. Po skončení performance z nahraného materiálu tvorím jednotlivé piesne. Nahrali sme takto už dva albumy, na ktorých boli kompozície z viacerých „štúdií“ z rôznych festivalov: po prvé Outline Festival, Fields Festivals, a po druhé Moscow City Day, Nikola-Lenivets, Garage.“

 
Musicpress:

V roku 2014 sme ťa mohli vidieť na festivale Waves Bratislava. Ako sa ti páči na Slovensku?

Anton Maskeliade:

“Festival Waves Bratislava je dosť hustý. Mal som šťastie hrať v Nu Spirit Clube a vypočuť si zaujímavé príspevky na konferencii. Také akcie sú pre hudobníka veľmi užitočné a neoceniteľné. Napriek tomu, že som mal v Bratislave veľmi málo času, stihol som sa prejsť po centre, oceniť útulnosť mesta a prezrieť si hlavné kultúrne pamiatky vrátane grandiózneho Dómu sv. Martina. Je u vás dobre a človek má chuť zostať dlhšie. Preto dúfam, že sa ešte uvidíme!“

 

Ďakujeme za rozhovor.
Ja ďakujem!

Антон Маскелиаде: Leap motion помогает мне „материализовать“ музыку

Мы поговорили с Антоном Маскелиаде, русским артистом, который выступит летом на фестивале Bažant Pohoda. Антон рассказал нам про свои студия, про то, что ему нравится на технологии leap motion, позволяющей управлять компьютером при помощи жестов рук, но и про фестиваль Waves Bratislava.

Musicpress:

С какого возраста ты занимаешься музыкой?

Anton Maskeliade:

“Наверное с того момента, как родители купили мне первые пластинки со сказками для винилового проигрывателя. Я был совсем ребенком (может быть лет 5) и мне очень нравилось, что мелодии из сказок делают со мной. Это было настоящим удовольствием, которое мне захотелось научиться делать самому. Потом уже появилась гитара, группы и увлечение электронными штуками.“

 
Musicpress:

Где ты получил высшее образование?

Anton Maskeliade:

“Я закончил два университета. Первым был Государственный Университет Управления по специальности Логистика. Я отучился там 5 лет и в год окончания сразу же поступил в Гуманитарный Университет Телевидения и Радиовещания им. Литовчина на факультет звукорежиссуры. С удовольствием там отучился и закончил его с красным дипломом.“

 
Musicpress:

Когда ты первый раз решил использовать технологию leap motion? Что тебе на ней нравится больше всего?

Anton Maskeliade:

“Полтора года назад я случайно увидел рекламу этой технологии в интернете и понял, что она мне нужна. Я сразу придумал ей место в своем концертном сетапе и начал ждать, когда leap motion поступит в продажу. Уже через пару недель использования я решил расширить его функционал и научил его управлять не только музыкой, но и видео проекцией во время живых выступлений. Теперь видео полностью синхронизировано с аудио, делая концерты более интерактивными.
Через все эти процессы Leap motion помогает мне „материализовать“ музыку, делать ее более осязаемой, что ли. Непередаваемое ощущение, когда с помощью жестов, ничего не касаясь, ты можешь управлять звуками и видео.“

 
Musicpress:

Большинство времени ты играяешь один, не планируешь сотрудничество – например с оркестром или группой?

Anton Maskeliade:

“Кроме сольного проекта Maskeliade, у меня есть проект так называемой стрит студии – Maskeliade Street Studio. Его можно назвать социальным проектом, суть которого в организации музыкальной студии прямо на улице. Любой желающий может присоединиться, взять инструмент и подойти к микрофону, а я вместе с друзьями-музыкантами выполняю роль дирижера: записываю и микширую все звуки, в результате чего на лету создаются настоящие песни. Основная задача – через импровизацию дать случайным прохожим возможность открыть для себя новый мир и почувствовать себя настоящими артистами. После окончания студии из всего записанного материала я создаю отдельные песни. Уже было выпущено 2 альбома, в которые вошли композиции с нескольких студий на различных фестивалях: 1.“Outline Festival, Fields Festivals“, 2.“Moscow City Day, Nikola-Lenivets, Garage.“

 
Musicpress:

В 2014 году мы могли видеть теба на фестивале Waves в Братиславе. Как тебе нравится в Словакии?

Anton Maskeliade:

“Фестиваль Waves Bratislava – очень крутой. Мне повезло выступить в прекрасном клубе Nu Spirit Club и послушать интересные лекции на конференции. Такие мероприятия очень полезны и бесценны для музыканта. Несмотря на то что в Братиславе у меня, к сожалению, было очень мало времени, я успел пройтись по центру, оценить городской уют и взглянуть на основные культурные достопримечательности, в том числе грандиозный Собор Святого Мартина. У вас хорошо, и хочется побыть подольше. Поэтому, надеюсь, что мы еще увидимся!“

 

Спасибо!
Спасибо вам!

 

Mohlo by ťa zaujímať

Dramaturg Miroslav Dacho o inscenácii Filip – Zachytiť rozptyl, kvalitu i kvantitu Filipovho umeleckého života bolo pre nás určujúce

Inscenácia Filip pojednáva o živote renesančného umelca – hudobníka, skladateľa, zabávača, herca, dramaturga – Jara Filipa. S dramaturgom Miroslavom Dachom sme sa rozprávali o naštudovaní Filipovho diela,...

Elena Dadajová – Moja budúcnosť je spojená s hudbou a divadlom

Mladá sopranistka z Kysuckého Nového Mesta, Elena Dadajová sa rozhodla svoje nadanie ďalej rozvíjať na Anton Bruckner Privatuniversität v rakúskom Linzi. Po štúdiu na Akadémii umení...

Enikő Ginzery – Cimbal čaká na ďalšie nové objavy, kompozície, inšpirácie a na skvelých interpretov, ktorí posunú tento nástroj ďalej

Cimbalistka Enikő Ginzery sa venuje starej aj súčasnej hudbe, pričom vyhľadáva nové zvukové možnosti v hre na cimbal, ktorý je podľa nej univerzálnym nástrojom vhodným...

Nora Skuta a Miki Skuta – Keď dvaja klaviristi spolu žijú, je veľká pravdepodobnosť, že si chcú vyskúšať, či dokážu vytvoriť parametre dobrej duovej formácie

Nora Skuta a Miki Skuta sa predstavia na dvoch koncertoch festivalu Pro musica nostra Nitriensi  a Pro musica nostra Gemeriensi. V Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom podhradí zahrajú...