8.6 C
Slovakia
pondelok, 15 apríla, 2024
spot_img

Cigarettes After Sex – Domov nám nechýba! Doma som strávil celý život

spot_img

Cigarettes After Sex - web

Na Grape festivale sa nám podarilo položiť pár otázok členom ambientnej kapely z Texasu Cigarettes After Sex. Ako sami hovoria, sú veľmi zaneprázdnení, no hudba im pomáha vysporiadať sa s problémami každodenného života. Kapela vystúpi už 8. decembra v bratislavskom MMC.

SWITCH to ENGLISH VERSION

Musicpress:
Na Slovensku ste prvýkrát. Páči sa vám tu? Čo ste zatiaľ robili?
Cigarettes After Sex:

Pár dní sme boli v Bratislave. Keď ste na turné, niekedy potrebujete len relaxovať, keď máte chvíľu voľno. Je tu veľmi pekne. Dnešný dav ľudí bol úžasný. Užili sme si to. Úprimne, v Bratislave sme väčšinu času spali. Potrebovali sme si oddýchnuť. Sme na turné od apríla. Ale myslím si, že Staré Mesto je veľmi pekné.

 
Musicpress:
Aký sú slovenskí fanúšikovia? Funguje energia medzi vami a publikom?
Cigarettes After Sex:

Boli skvelí. Veľmi nadšení a plní energie. Energia bola úžasná. Je to zvlášne, ale túto hudbu sme nahrávali ako veľmi pokojnú, ktorú budú ľudia počúvať pred spaním a pomôže im ukľudniť sa. Na živom vystúpení je iná energia, všetci sú vzrušení. Najskôr som to nečakal. Dav ktorý kričí a spieva všetky texty.

 
Musicpress:
Práve ste na turné. Aké to je? Nechýba vám domov?
Cigarettes After Sex:

Toto turné je nekonečné! Máme veľmi málo voľna a vtedy jediné čo chceme robiť je ležať v posteli. Domov nám nechýba! Doma som strávil celý život. Je dobré cestovať. Milujem chodiť okolo sveta a stretávať sa s fanúšikmi. Máme stále čo robiť.

 
Musicpress:
Tieto dni ste teda zaneprázdnení. Koncertujete ešte aj na ďalších festivaloch v Európe?
Cigarettes After Sex:

Sme veľmi zaneprázdnení. V lete sú festivaly všade. Budúci týždeň ideme do Ázie odohrať pár koncertov. Ideme do Jakarty, Pekingu, Šanghaja, Tokya a Singapuru.

 
Musicpress:
Vaša kapela bola založená v roku 2008. Je tu niečo, čo sa odvtedy zmenilo?
Cigarettes After Sex:

Menili sa najmä členovia kapely. Táto kapela v tomto presnom zoskupení začala fungovať v roku 2014. Predtým to bolo také náhodné. Boli tam rôzni členovia, ktorí prichádzali. Najviac ich prišlo okolo roku 2009. Členovia sa menili od začiatku existencie kapely. To je asi hlavná vec, ktorá sa zmenila.

 
Musicpress:
Nedávno ste vydali nový album. Ako dlho vám trvalo ho nahrať?
Cigarettes After Sex:

Úprimne, bolo to veľmi rýchle. Trvalo nám to asi tri dni. Spravili sme to naživo. Nahrávame úplne rovnako ako hráme. Bolo to skoro hotové za tri dni. Museli sme to ešte zmixovať, to trvalo dlhšie.

 
Musicpress:
A čo vaše texty? Sú založené na vašej osobnej skúsenosti? Čo vás najviac inšpirovalo?
Cigarettes After Sex:

Všetky texty sú založené na vzťahoch a spomienkach, ktoré mám na ľudí, s ktorými som za tie roky chodil. Je to zväčša autobiografické. Niektoré pesničky sú zážitky niekoho iného, ktoré používam aby som povedal príbeh, v niektorých pesničkách je všetko, čo sa naozaj stalo.

 
Musicpress:
Nie je to ťažké hrať pesničky s takým osobným textom pred takým veľkým publikom?
Cigarettes After Sex:

Nie. Cítim, že to je správna vec. Najlepšie čo môžete urobiť je byť pravdovravný. To je hudba, ktorú chcem hrať. Je to dobrý zážitok. Nie je to až prehnane pravdivé. Rád to zdieľam. Nikdy som sa za to nehanbil. Z nejakého dôvodu rád o takých veciach hovorím. Je to dobrý pocit dať to von. Pomáha mi to vysporiadať sa s emóciami. Napíšem pesničku a pomôže mi to spracovať pocity, ktoré som predtým mal. Mám pocit, že to je zdravé.

 

 

 

At Grape Festival we had a chance to ask some questions the members of the ambient band from Texas Cigarettes After Sex. As they say, they are very busy, but music helps them to deal with the problems of everyday life.

Musicpress:
This is your first time in Slovakia. Do you like it? What have you already done?
Cigarettes After Sex:

We actually stayed in Bratislava for a few days. Since we are on tour you kind of just want to relax when you have time off. It is really nice. Todays crowd was amazing. We had a great time. In Bratislava we mostly slept honestly, because we needed to relax. We have been touring since April. But I think the Old Town is very nice.

 
Musicpress:
What about the Slovak fans? Is the energy with you and the audience working?
Cigarettes After Sex:

They were great. Very enthusiastic and full of energy. The energy is amazing. It is strange, we recorded this music as a very gentle music people listen before they go to sleep and it helps to calm down. On the show there is a different energy when everyone is excited. I didn’t expect it at first. The crowd that screams and sings the lyrics.

 
Musicpress:
You are on the tour right now. What is it like to be always on tour? Don’t you miss home?
Cigarettes After Sex:

This is like a never-ending tour! We have little time off, so then we want to just stay in bed and that’s all we can do. We actually don’t miss home! I spent my whole life at home. It is good to travel. I love going around the world and meeting fans. There is always something to do.

 
Musicpress:
You are busy these days. Are you concerting on other festivals in Europe?
Cigarettes After Sex:

We are pretty busy. In summer there are festivals all over the place. Then we are going to Asia next week to do a bunch of shows there. We are going to Jakarta, Peking, Shanghai, Tokyo and Singapore.

 
Musicpress:
Your band was founded in 2008. Is there anything that has changed since then?
Cigarettes After Sex:

Members have changed a lot. This bad with this exact line-up started actually in 2014. Before it was kind of random. There would be different members that came in, a lot of came in about 2009. Members have changed kind of bit since the original start. That’s the main thing that has changed.

 
Musicpress:
You released a new album recently. How long did it take to record it?
Cigarettes After Sex:

It was really quick honestly. It took about three days to do. We just did it all alive. We record the same way we play. It was pretty much done after three days. We had to mix it, that’s what took longer.

 
Musicpress:
What about the lyrics? Is it all based on your own story? What inspires you the most?
Cigarettes After Sex:

It is all based on relationships and memories I have with all the people I have dated over the years. It is mostly autobiographical. Some songs are based on others experiences to tell the story, some songs are just like everything what is it in really happened.

 

 
Musicpress:
Isn’t it difficult to perform those songs with such a personal lyrics in front of a huge audience?
Cigarettes After Sex:

No, it feels like a good thing to do. The best thing you can do is to be truthful. That’s the music I want to play. It is a good experience. It doesn’t feel like it is too truthful. I like to share it. I have never felt ashamed of it. For whatever reason, I like talking about that stuff. It feels good to put it out. It helps you to deal with all these emotions. And that is what it does to me. I just write a song and it helps me to kind of process feelings that I had before. It feels like a healthy thing to do.

 

Mohlo by ťa zaujímať

Peter Ďurinďák z Voľne Pohodení – Cítil som, že nové pesničky sa budú odlišovať, mám predstavu, že každý album by mal byť v niečom iný

Skupina Voľne Pohodení vydala svoj druhý album pod názvom 22:00. Konceptuálna nahrávka sa zaoberá nielen tematikou času a po hudobnej stránke prináša príklon k väčšej melodickosti....

Alexandra Tkáčová – V hudbe rada pracujem v rámci limitov, posúva to vašu kreativitu

Alexandra Tkáčová je mladá talentovaná speváčka pochádzajúca z Prešova. Svoju tvorbu vydáva pod menom Alexandra. Aktuálne študuje na vysokej škole prekladateľstvo a popri štúdiu učí spev...

Dramaturg Miroslav Dacho o inscenácii Filip – Zachytiť rozptyl, kvalitu i kvantitu Filipovho umeleckého života bolo pre nás určujúce

Inscenácia Filip pojednáva o živote renesančného umelca – hudobníka, skladateľa, zabávača, herca, dramaturga – Jara Filipa. S dramaturgom Miroslavom Dachom sme sa rozprávali o naštudovaní Filipovho diela,...

Elena Dadajová – Moja budúcnosť je spojená s hudbou a divadlom

Mladá sopranistka z Kysuckého Nového Mesta, Elena Dadajová sa rozhodla svoje nadanie ďalej rozvíjať na Anton Bruckner Privatuniversität v rakúskom Linzi. Po štúdiu na Akadémii umení...