8.6 C
Slovakia
sobota, 20 apríla, 2024
spot_img

Friska Viljar – Byť na stagi je pre nás to najlepšie na svete

spot_img

friska-viljorŠvédske folk rockové duo Friska Viljar patrí k najenergetickejším a najoptimistickejším škandinávskym formáciám. Ich entuziazmus sa odráža do pestrej tvorby, ktorú vydávajú ako na bežiacom páse. . Za sprostredkovanie rozhovoru s touto sympatickou dvojicou ďakujeme festivalu Rock for People.

 


 

Your name is identical with the name of a Swedish  football club. Are you fans of this club? Was it was intention or pure coincidence?

Friska Viljar: We didn’t know about the football club when we choose our name. Later we found out, but then our debut album was already printed, so it was too late to change it.

Vaše pomenovanie sa stotožňuje s názvom jedného švédskeho futbalového klubu. Ste jeho fanúšikmi? Bol to zámer, či náhoda?

Friska Viljar: Keď sme vyberali názov, nevedeli sme o tomto futbalovom klube. Neskôr sme na to prišli, ale náš debutový album už bol vytlačený, takže už bolo neskoro na zmenu.


 

Team members of your concerts are frequently changing, so when do you play in a pair and when as an expanded band?

Friska Viljar: Friska Viljor is only 2 persons, Daniel Johansson and Joakim Sveningsson. Depending on type of concert we come as duo, or bring musicians. When bringing musicians we’re mostly playing as a five-piece, but we’ve been as many as eleven people on stage.

Personálne zloženie vašich koncertov často meníte, kedy teda hrávate vo dvojici a kedy s rozšírenou kapelou?

Friska Viljar: Friska Viljor má iba dvoch členov – Daniela Johanssona aJoakima Sveningssona. Buď vystupujeme ako duo, alebo si prizveme aj ďalších muzikantov, záleží to aj od typu koncertu. Vtedy hráme zväčša v päťčlennom zložení, alebo je nás na stagi aj jedenásť.


 

During seven years you released five albums. Isn´t it difficult to produce albums so often?

Friska Viljar: „No. If we’d like to release even more, but touring tends to be in the way of recording more often than we do“.

Počas siedmich rokov ste vydali až päť albumov. Nie je to náročné ich tak často produkovať?

Friska Viljar: „Nie, dokonca by sme ich vedeli vydať ešte viac.“


 

Do you have a lot of ideas? What do you do when you are not able to give them on the album? 

Friska Viljar: „Talk about them, say that we should write these ideas down so we don’t forget them, don’t write them down, and when it’s time for recording they‘re forgotten.“

Mávate teda pretlak autorských nápadov? Tie čo sa nedostanú na album si uchovávate na ďalšie počiny?

Friska Viljar: „Rozprávame o nich, povieme si, že by sme ich mali zapísať, aby sme na ne nezabudli, nezapíšeme si ich a keď príde čas nahrávania, už sú dávno zabudnuté.“


 

The guitar and mandolin are universal instruments equally strong in rhythmic and melodic combination. Who in your group who keeps the rhythm and who melody?

Friska Viljar: „That differs from song to song. When playing with bigger setting a lot of the melodies tends to end up in keyboards or vocals. When on duo it’s a lot of impro.“

Práve gitara aj mandolína sú univerzálne nástroje rovnako silné v rytmickej aj melodickej kombinácii. Kto vo vašej skupine drží rytmus a kto melódiu?

Friska Viljar: „To sa líši od piesne k piesni. Keď hrajeme vo väčšom zložení, mnoho melódií má tendenciu skončiť u keybordu, alebo pri vokáloch. Zatiaľ čo v duo zostave je to o väčšej improvizácii.“


 

In your production you are trying to combine folk with rock and roll. Do you prefer folk as a duo and rock and roll when you play as a large group?

Friska Viljar: „Not really, but that’s how it ends up a lot of times simply because of the setting. It’s hard sounding rock and roll using only acoustic guitar and mandolin.“

Vo vašej tvorbe sa snažíte spájať folk s rock and rollom. Robievate túto kombináciu aj v dvojici alebo keď hráte dvaja tak je to viac folk, kým viacerí tak rock and roll?

Friska Viljar: „Ani veľmi nie, takto sa sa veľa krát skončí kvôli zloženiu. Je ťažko zahrať rock and roll iba za použitia akustickej gitary a mandolíny.“


 

Musical critics and fans describe you as eternal optimists. Why do you think they perceive you in this way?

Friska Viljar: „Being on stage is one of the best thing there is, so I guess we look very happy being there. And smiling looks optimistic I think.“

Hudobní kritici aj fanúšikovia hovoria o vás ako o večných optimistoch, čím to je?

Friska Viljar: „Byť na stagi je pre nás jednou z najlepších vecí, aké existujú, tak asi preto vyzeráme tak šťastne, keď tam sme. A úsmev pôsobí optimisticky, tak asi preto o nás takto rozprávajú.“


 

You have performed at various showcases. What did these events give to yous? How do these  shows actually work?

Friska Viljar: „Showcase shows are a bit special. You need to have some media backup before doing them to avoid empty rooms. Most showcase shows we’ve done has worked out good though.“

Vystupovali ste na rôznych showcase prehliadkach, čo vám dali tieto podujatia? Ako tieto prehliadky vlastne fungujú?

Friska Viljar: „Showcase šou sú trošku špecifické. Musíte mať nejakú podporu médií predtým ako ich realizujete, aby sa sa vyhli prázdnym miestnostiam. Mnoho takýchto show, ktoré sme spravili vyšli prekvapivo dobre.“


 

In you opinion, in which European country have you built a stable background?

Friska Viljar: „Sweden, Germany, Austria, Switzerland, The Netherlands and Spain.“

V ktorej európskej krajine máte podľa vás vybudované stabilné zázemie?

Friska Vijar: „Švédsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsku a Španielsko.“


| autor: Daniel / rozhovor preložila Janka Pieružková

Mohlo by ťa zaujímať

Peter Ďurinďák z Voľne Pohodení – Cítil som, že nové pesničky sa budú odlišovať, mám predstavu, že každý album by mal byť v niečom iný

Skupina Voľne Pohodení vydala svoj druhý album pod názvom 22:00. Konceptuálna nahrávka sa zaoberá nielen tematikou času a po hudobnej stránke prináša príklon k väčšej melodickosti....

Alexandra Tkáčová – V hudbe rada pracujem v rámci limitov, posúva to vašu kreativitu

Alexandra Tkáčová je mladá talentovaná speváčka pochádzajúca z Prešova. Svoju tvorbu vydáva pod menom Alexandra. Aktuálne študuje na vysokej škole prekladateľstvo a popri štúdiu učí spev...

Dramaturg Miroslav Dacho o inscenácii Filip – Zachytiť rozptyl, kvalitu i kvantitu Filipovho umeleckého života bolo pre nás určujúce

Inscenácia Filip pojednáva o živote renesančného umelca – hudobníka, skladateľa, zabávača, herca, dramaturga – Jara Filipa. S dramaturgom Miroslavom Dachom sme sa rozprávali o naštudovaní Filipovho diela,...

Elena Dadajová – Moja budúcnosť je spojená s hudbou a divadlom

Mladá sopranistka z Kysuckého Nového Mesta, Elena Dadajová sa rozhodla svoje nadanie ďalej rozvíjať na Anton Bruckner Privatuniversität v rakúskom Linzi. Po štúdiu na Akadémii umení...