8.6 C
Slovakia
pondelok, 4 decembra, 2023
spot_img

Gen Hidaka z YAMATO – Vyrásť na bubeníka YAMATO trvá nekonečný čas

spot_img

yamato / musicpress.sk

Japonská bubenícka skupina YAMATO má do dnešného dňa za sebou okolo 3000 koncertov v 53 krajinách a na svojich turné strávi od 6-10 mesiacov ročne. V rámci svojho aktuálneho turné sa bubeníci znovu predstavia aj v Bratislave, kde vystúpia 2.11. s novou show s názvom BAKUON. Členovia skupiny sa tentokrát pri príprave show inšpirovali tlkotom srdca, ktorý je podľa umeleckého riaditeľa Masa Ogawu najväčším zvukom na Zemi. Explózia srdcového rytmu sa bude ozývať priestorom Incheby už druhý novembrový večer o 20:00 a členovia skupiny sa tešia na okamihy, ktoré budú počas predstavenia s divákmi zdieľať. Show bude na Slovensku predstavená len jedenkrát a umelci budú následne pokračovať vo svojom turné v Českej republike.

Slovakiagb_flag1
Musicpress:

Ako sa zrodila myšlienka vytvorenia bubeníckej skupiny? Je za hrou na Taiko nástroj nejaká konkrétna filozofia?

Gen Hidaka:

Skupina YAMATO bola založená našim umeleckým riaditeľom Masom Ogawom spolu s ďalšími tromi členmi v roku 1993. Vystupovali na malom festivale vo svojom rodnom meste a tam sa všetko začalo. Neplánovali pokračovať alebo sa stať profesionálnou skupinou, ale dodnes YAMATO vystúpilo s viac ako 3000 show v 53 krajinách. Vďaka všetkým divákom po celom svete! Naše motto je tvoriť spoločne 1 zvuk a pokúsiť sa vyjadriť energiu cez bubnovanie na Taiko nástroje. Rešpektujeme tradíciu Taiko a spolu so skupinou YAMATO sa snažíme tvoriť nové veci. Tento proces sa nikdy nezastaví.

 
Musicpress:

Koľko času trvá , kým sa človek stane profesionálnym hráčom na Taiko nástroj?

Gen Hidaka:

Dostať sa po prvýkrát na javisko netrvá v YAMATO veľmi dlho od začiatku pôsobenia v skupine. Avšak, vyrásť ako YAMATO bubeník trvá roky a roky.

 
Musicpress:

Dočítala som sa, že členovia skupiny YAMATO zabehnú denne 10km. Ako inak sa hráč udržuje, aby mal dostatočnú kondíciu na hru na Taiko nástroj?

Gen Hidaka:

Spoločne robíme silový tréning s použitím Taiko nástrojov. Fyzická sila je v skupine YAMATO veľmi dôležitá, takže trénujeme každý deň. Keď nemáme k cvičeniu Taiko nástroj, mávame s našimi Bachi (bubenícke paličky) vo vzduchu bez nástroja. Predstavíš si pred sebou Taiko nástroj a udieraš tak silno, ako je len možné.

 
Musicpress:

Máte nejakého choreografa alebo sú vaše pohyby spontánnou reakciou na hudbu?

Gen Hidaka:

Všetky veci v YAMATO ako kompozícia, javiskový dizajn, svetelný dizajn a kostýmový dizajn sú tvorené našim umeleckým riaditeľom Masom Ogawom. Naše kostýmy sú ručne robené jedným z YAMATO členov. V zásade sa snažíme tvoriť všetko sami, koľko to len ide.

 
Musicpress:

Je Taiko hráč schopný hrať aj na bubny, alebo je technika hry celkom rozdielna?

Gen Hidaka:

No, minimálne v YAMATO netrénujeme na iné bubny ako sú Taiko. Mohli by sme to skúsiť, ale možno by sme udierali príliš silno! Možno to v budúcnosti vyskúšame.

 
Musicpress:

Momentálne sa chystáte na turné po Európe. Koľko času Vám zaberie príprava novej show?

Gen Hidaka:

Príprava turné trvá pomerne dlhú dobu. Program meníme každé 2 roky a nacvičovať začíname 1 rok pred začiatkom turné. A dokonca aj počas turné občas sami meníme a vylepšujeme skladby.

 
Musicpress:

Na čo špeciálne sa môžu tešiť návštevníci vašich koncertov tentokrát? Čím bude toto turné výnimočné?

Gen Hidaka:

Toto turné prinesie show s názvom Bakuon. Bakuon znamená niečo ako Super silný Zvuk. Náš umelecký riaditeľ Masa Ogawa sa domnieva, že najväčší zvuk na Zemi je tlkot tvojho srdca. Nebudeš ho asi počuť, pokiaľ sa nechytíš rukami na svojej hrudi, ale dozaista vytvára silný zvuk. Budeme sa snažiť vyjadriť explóziu tlkotu srdca a prajeme si, aby sme mohli zdieľať spoločný čas s publikom. Je to úplne nová show predstavená na Slovensku iba raz. Príďte a pozrite si našu show!

 
Musicpress:

Ako trávite voľné chvíle medzi jednotlivými koncertmi počas turné? Je potrebná aj špeciálna regenerácia na jeho celé zvládnutie?

Gen Hidaka:

Nemáme takmer žiaden voľný čas! Vystúpime so show a na ďalší deň cestujeme do ďalšieho mesta a znovu vystupujeme. Toto je náš normálny život. Jediný čas, kedy si môžeme užiť mesto je, keď ideme ráno behať. Výhľady si užívame každé ráno počas behu!

 
Musicpress:

How the idea of the YAMATO group was born? Is there any philosophy in playing taiko instruments?

Gen Hidaka:

In 1993, YAMATO was founded by our artistic director Masa Ogawa, together with other 3 members. They performed in a small festival in their home town, and everything all started from there. They were not planning to continue or even becoming a professional group, but nowadays, Yamato has performed more than 3000 shows in 53 countries. Thanks to all the audiences in the World! Our motto is creating 1 sound together and try to express the energy through drumming Taiko. We respect the tradition of Taiko, and with that YAMATO tries to create new things. This process never stops

 
Musicpress:

How long did it take to become a professional taiko player?

Gen Hidaka:

In YAMATO, to be on stage for the first time doet not take much time after joining. However, to keep growing as a YAMATO drummer, this takes years and years!

 
Musicpress:

I have read, that the members of YAMATO run 10 km every day. What are other activities they do to have condition for playing taiko instrument?

Gen Hidaka:

We do weight training together using Taiko. Physical strength is very important in YAMATO, so everyday we do training. When we do not have Taiko to practice, we do swing our Bachi (drum sticks) in the air without Taiko. You imagine there is Taiko in front of you and you hit it as hard as possible and keep doing it!

 
Musicpress:

Do you have any choreograper or your movements are spontaneous reaction to the music?

Gen Hidaka:

All the things in YAMATO such as composition, stage design, light design, and costume design, are all created by the artistic director Masa Ogawa. Our costume is hand-made by one of YAMATO members. Basically we try to create everything by ourselves as much as possible.

 
Musicpress:

Is the taiko player able to play the drums too or the playing technique is completely different?

Gen Hidaka:

Well, at least in YAMATO we do not practice drums other than Taiko. We could try but we might hit it a bit too strong! Maybe we can try in the future.

 
Musicpress:

Now, you are going on the tour to Eastern Europe. How long did it take to prepare a new show?

Gen Hidaka:

Preparing the tour takes quite long time. We change the program every 2 years, and start rehearsing about 1 year before the tour start. and even during the tour, we sometimes change and improve the songs itself.

 
Musicpress:

What will be this tour special in? What can people expect?

Gen Hidaka:

This tour, we will bring the show called “Bakuon”. Bakuon means like Super big Sound. According to our director Masa Ogawa, he considers that the biggest sound on earth is your heart beat. you will not hear it until maybe you touch your chest with your hands but it for sure makes really big sound. We will try to express the explosion of the heart beat, and wish that we can share the time being together with the audience. It is a completely new show exclusively presented 1 time in Slovakia! Please come and see our show!

 
Musicpress:

How do the members of YAMATO spend their free time among the shows during the tour? Is important to have any special regeneration during it?

Gen Hidaka:

We have almost no time for free time! we do the show and next day we travel to the next city and a show again. This is our normal life. The only time we can enjoy the city is when we go running in the morning. We enjoy sight seeing every morning while running!

Mohlo by ťa zaujímať

Dramaturg Miroslav Dacho o inscenácii Filip – Zachytiť rozptyl, kvalitu i kvantitu Filipovho umeleckého života bolo pre nás určujúce

Inscenácia Filip pojednáva o živote renesančného umelca – hudobníka, skladateľa, zabávača, herca, dramaturga – Jara Filipa. S dramaturgom Miroslavom Dachom sme sa rozprávali o naštudovaní Filipovho diela,...

Elena Dadajová – Moja budúcnosť je spojená s hudbou a divadlom

Mladá sopranistka z Kysuckého Nového Mesta, Elena Dadajová sa rozhodla svoje nadanie ďalej rozvíjať na Anton Bruckner Privatuniversität v rakúskom Linzi. Po štúdiu na Akadémii umení...

Enikő Ginzery – Cimbal čaká na ďalšie nové objavy, kompozície, inšpirácie a na skvelých interpretov, ktorí posunú tento nástroj ďalej

Cimbalistka Enikő Ginzery sa venuje starej aj súčasnej hudbe, pričom vyhľadáva nové zvukové možnosti v hre na cimbal, ktorý je podľa nej univerzálnym nástrojom vhodným...

Nora Skuta a Miki Skuta – Keď dvaja klaviristi spolu žijú, je veľká pravdepodobnosť, že si chcú vyskúšať, či dokážu vytvoriť parametre dobrej duovej formácie

Nora Skuta a Miki Skuta sa predstavia na dvoch koncertoch festivalu Pro musica nostra Nitriensi  a Pro musica nostra Gemeriensi. V Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom podhradí zahrajú...