8.6 C
Slovakia
utorok, 25 júna, 2024
spot_img

Aurora: Dávam mojej hudbe príležitosť dostať sa do sveta

spot_img

aurora_Photo_by_Viktoria_Aksnes_Makeup_by_MirandaJe veľmi emocionálna a záhadná. Talentovaná nórska speváčka Aurora nám porozrávala o jej začiatkoch v hudbe, o jej najnovšie pripravovanom albume a aj o tom, ako najradšej relaxuje. Slovenské publlikum si na Grape festivale získala, no aj ono si získalo ju. Vystúpi tu opäť na festivale Pohoda 2018.

SWITCH to ENGLISH VERSION

Musicpress:
Aké boli tvoje začiatky s hudbou a ako si sa k nej dostala?
Aurora:

Začala som hrať na klavíri, keď som mala šesť rokov. Texty k mojim melódiam som začala pridávať ako deväť ročná. Nikdy som už neprestala.

 
Musicpress:
Už si vydala EP-čko aj štúdiový album a musím tiež spomenúť, že si získala niekoľko ocenení. Ako je možné, že si taká mladá a už si stihla toho toľko dosiahnuť?
Aurora:

My deti sme múdrejšie a viac cool ako dospelí. Myslím si, že sa budem učiť a zlepšovať vekom, no nemyslím si, že človek musí mať určitý vek na to, aby niečo dosiahol. Myslím si, že mám šťastie, že mám okolo seba dobrých ľudí a som na správnom mieste, kde môžem písať a tvoriť.

 
Musicpress:
Už pracuješ aj na svojom druhom štúdiovom albume. Na čo sa môžu fanúšikovia tešiť? Bude druhý album iný ako ten prvý?
Aurora:

Druhý album bude ešte presnejšia reprezentácia mňa. Spoznávam túto stránku seba stále lepšie a lepšie. A čo je ešte dôležitejšie, zisťujem, ako sa dostať tam, kam chcem. Je to veľká zábava. Je to plné emócií. Myslím si, že fanúšikovia môžu očakávať niečo naozaj skutočné.

 
Musicpress:
Vo Veľkej Británii je tvoj hlas známy z vianočnej reklamy na obchodný dom John Lewis „Man on the Moon“ z roku 2015. Môžeš prosím ťa opísať túto skúsenosť? Ako si sa k tomu dostala?
Aurora:

Nevedela som o tom veľa. Mám však naozaj talentovanú slečnu, ktorá vybavuje rôzne spolupráce a tak sa to nejako vybavilo. Myslím, že ľudia z Johna Lewisa ma videli na koncerte v Londýne, kde som robila predskokana inému interprétovi. Potom sme dostali návrh na nahratie verzie skladby “Half the world away”. Páčili sa mi slová, tak som si povedala, že to skúsim.

 
Musicpress:
Si Nórka, no všetky tvoje pesničky sú po anglicky. Myslíš si, že je lepšie spievať po anglicky, aby si získala fanúšikov z celého sveta?
Aurora:

Myslím si, že je lepšie aby ľudia rozumeli pesničkám a spôsobu akým ich píšem mojimi vlastnými slovami. Nechcela by som, aby sa prekladali. Je milé vidieť, že dávam mojej hudbe príležitosť dostať sa do sveta, aby skúmala a bola skúmaná.

 
Musicpress:
Nebolo pre teba nikdy ťažké vystupovanie pred veľkým publikom?
Aurora:

Nikdy sa mi to nezdalo ťažké. Prišlo mi to prirodzené. Páči sa mi ten pocit, že som plná emócií spolu s ľuďmi, ktorí majú v tej chvíli rovnaké emócie.

 
Musicpress:
Príroda je dôležitou súčasťou tvojho imidžu a tvojej tvorby. Ako si si vybudovala toto puto s prírodou?
Aurora:

Vyrastala som v tom. Okolo toho. Príroda je ako moja druhá mama. Milujem ju a som smutná, keď vidím, že ľudia zabúdajú, koľko toho robí pre nás a naše prežitie. Milujem každú jej súčasť.

 
Musicpress:
Grape festival bola tvoja prvá návšteva Slovenska. Páčilo sa ti tu? Aké bolo slovenské publikum?
Aurora:

Absolútne úžasné. Skutočne. Jeden z najlepších davov, aký som kedy videla. Dúfam, že to vedia. Keď si na to spomeniem, chcela by som prísť znovu a znovu.

 
Musicpress:
Nechýba ti domov, keď si na turné?
Aurora:

Domov mi chýba stále.

 
Musicpress:
Musí to byť únavné stále cestovať a vystupovať. Čo robíš vo voľnom čase, aby si si oddýchla?
Aurora:

Čítam veľa kníh, maľujem a píšem hudbu. Snažím sa robiť stále niečo kreatívne, pretože mi to robí dobre. Ak však potrebujem prestávku, idem na horskú túru, alebo na lesnú prechádzku. Niekedy dokonca s pohárom vína pozerám horory. Mám rada neskoré noci a tancovanie. Potom navštívim rodičov a prechádzam sa v lese. Dáva mi to pocit, že môžem mať všetko.

 

 

 

 

She is very emotional and mysterious. Talented Norwegian singer Aurora talked about her beginnings in music, her latest album and about how she relaxes the most. At the Grape festival she got the Slovak audience and the Slovak audience got her. She will concert again in Slovakia at Pohoda festival 2018.

Musicpress:
How did you start making music and how did you get to it?
Aurora:

I started playing piano at the age of 6, and added lyrics to my melodies at the age of 9. It made me feel wonderful. So I never stopped.

 
Musicpress:
You have already released an EP and studio album and also I have to mention that you won several awards. How is it that you are so young and you have achieved so much?
Aurora:

We’ll kids are so much more clever and cool than grown ups. And I think as I will learn more and become better with my age, I do not think you have to reach a certain age to achieve magic! I think I am lucky to have good people around me, and a good place where I can write and create.

 
Musicpress:
You are already working on your second studio album. What can fans look forward to? Is the second album going to be different than the first one?
Aurora:

The second album will be an even more accurate representation of me, I get to know this side of myself better and better. And even more important In learning how to get where I want. It’s all very fun. And emotional. I think my fans can expect something real.

 
Musicpress:
You are known in the UK as the voice of the John Lewis “Man on the Moon” Christmas 2015 advert. Please can you describe this experience? How did you get to it?
Aurora:

I didn’t know much about it! But I have a really talented lady working on “sync-deals” and it was through her it all happened. I think the John Lewis guys saw me at a concert warming up for another artist in London, and after that we got a proposition to record a version of “half the world away”. And I liked the words, and I thought I could give it a try!

 
Musicpress:
You are Norwegian, but all of your songs are in English. Do you think it is better to sing in English to get more fans around the world?
Aurora:

I think it’s better for more people to understand the songs the way I write them. With my exact words. I wouldn’t like them to be translated. Also it’s nice to know that I’m giving my music an opportunity to go out there. And explore, and be explored.

 
Musicpress:
Wasn’t it difficult for to perform in front of a large audience?
Aurora:

I’ve never found it difficult. It comes quite natural, and I quite like the sensation of being full of emotion, together with people filled with the same emotion.

 
Musicpress:
Nature is an important component of your image and your production. How did you bound up with nature?
Aurora:

I grew up inside it. Around it. And it’s like my second mother. I love her, and I feel sad to see people forget how much she does for us and our survival. I love every piece of her to bits.

 
Musicpress:
Grape festival was your first time in Slovakia. Did you like it? How was the Slovak audience?
Aurora:

Absolutely amazing. Truly. TRULY. One of the best crowds I have ever seen. I really hope they know that. It really makes me want to go back again and again.

 
Musicpress:
Don’t you miss home when you are on tour?
Aurora:

I do, all the time .

 
Musicpress:
It must be exhausting to travel and to perform all the time. What do you do in your free time to relax?
Aurora:

I read a lot of books. I paint a lot, and write music. I stay creative cause it makes me feel good. And if I need a break I go for a mountain hike, or a forest walk. Or even grab a glass of wine and watch a horror movie. I love having late nights, dancing, and then the next day visit my parents and just walk in the forest. It makes me feel like I can have everything.

 

Mohlo by ťa zaujímať

Simona Šaturová – V piesni má každé slovo, každý nádych, každá čiarka svoj význam a interpret musí využiť tieto možnosti na maximum

V jednom rozhovore ste spomínala, že máte rada harmóniu a vyváženosť. Vo svete vážnej hudby, by poslucháč očakával práve takéto naplnenie, ale je to rôznorodý svet...

Jan Rokyta ml. – Súčasná hudba má v Holandsku väčšiu prioritu, v Strednej Európe si zase viac ceníme jej históriu

Už onedlho vystúpite na festivale Pro Musica Nostra. Vraciate sa často na Slovensko?Veľmi pravidelne – jednak v rámci už pätnásť rokov trvajúcej spolupráce so súborom...

Cello Republic – Vážna hudba má výhodu aj nevýhodu v tom, že spracováva zložitejšie prežívanie a na to je potrebné mať vyhradený nejaký čas

Petr Špaček (violončelo), Jan Zemen (violončelo), Matěj Štěpánk (violončelo), Ivan Vokáč (violončelo) sú štyria violončelistu, ktorí tvoria kvarteto Cello Republic a prepájajú vážnu hudbu s ďalšími...

Dušan Šuster alias Marakama Planet – Tri, štyri minúty udržíte pozornosť, preto som urobil housový album v koncentrovanej podobe

Marakama Planet je projekt Dušana Šustera, v ktorom sa prediera húštinou house music. K tomuto žánru sa stavia z rôznych uhlov pohľadu – či...