8.6 C
Slovakia
štvrtok, 18 júla, 2024
spot_img
ÚvodReportyPrečo je EXIT takým unikátnym festivalom?
spot_img

Prečo je EXIT takým unikátnym festivalom?

autor: Daniel Hevier ml.; preklad článku: Daniela Krstičová; EXIT Festival 2019; 4.-7.07.2019; Novi Sad; Petrovaradin Tvrdjava

Nie v Londýne, Paríži, Berlíne, ale v Novom Sade sa koná hudobný festival, ktorý dvakrát zvíťazil v kategórii Best Major Festival. Navštívili sme ho aj tento rok a skúsili si dať odpovede na otázku, prečo patrí k tým najlepším v Európe. Je to súhra týchto faktorov:

switch to serbian version

 

Lokalita

Umiestnená v samotnom srdci Nového Sadu, hlavného mesta oblasti Vojvodina, kde žije početná slovenská komunita. Vstupnou bránou na EXIT Festival je most Varadin, ktorým  vojdete do majestátnej pevnosti „Petrovaradin Tvrdjava“. Zvonka je obkolesená dravým Dunajom, zvnútra ju pred vchodom okupujú všemožní predavači suvenírov a praženej kukurice, hostesky s alkoholom a samozrejme priekupníci s lístkami (na tých zvlášť pozor! – môžu vám predať falošné vstupenky či dať falošné peniaze).

Toto miesto zažilo dobýjanie Rimanov, ako aj turecké nájazdy, počas ktorých sa okolitý kláštor Belakut postupne ohradzoval až opätovne vyrástol na pevnosť dnešného vzhľadu. Siete tajných tunelov sú poprepájané labyrintmi uličiek, v ktorých môžete objavovať tajné bary v podzemných skrýšach.

Všímaví návštevníci festivalu budú prekvapení komplexnosťou prepojenia a maximálneho využitia priestoru pevnosti. Kúzelnú lokáciu má aj stanové mestečko, ktoré sa nachádza na mestskej pláži.

Prechádzka centrom Nového Sadu tiež stojí za zváženie. Dobrý drink a jedlo vám spríjemní letná atmosféra, na ktorú sa Srbi vedia hneď naladiť. V centre mesta sa stretávajú rodinky, priatelia aj zaľúbené dvojice a dotvárajú tak pohodový kolorit.

Nočný život

Ak ste tichý typ, radi chodíte skoro spať a okrem interpretov nepotrebujete hlučnú komunikáciu, pravdepodobne vás EXIT neosloví. Toto je festival, kde sa začína hrať až od siedmej večer, pričom najväčší nával do areálu je medzi jedenástou a dvanástou večernou hodinou.

Program sa končí na druhý deň o ôsmej rannej a mnohí ešte pokračujú až do poobedia na festivalovej pláži. Nie nadarmo je symbolom festivalu sova.

Návštevníci

Hneď prvý deň organizátori zaznamenali rekordné číslo – 56tisíc ľudí. Trochu to bolo cítiť pri hlavných vstupoch, alebo pri prechodoch cez užšie tunely, ale pevnosť je dostatočne rozsiahla, aby umožnila komfort všetkým účastníkom. Ľudia boli všade a pripravený sa baviť, ako keby to bol ich posledný festival tohto leta.

Pogo na drum and basse? Skákačka pri metale? Temperamentné pohyby na latino music a world music? Niekoľkohodinová pařba s techno maniakmi? Srbi ukazovali vo všetkých žánroch svoju temperament, ktorý je tak nákazlivý, že chytil za srdce aj Japoncov, Kórejčanov, Američanov, Slovákov, Čechov a ďalších 90 národností z celého sveta. Táto masa sa na štyri dni spojla v EXIT Kmeň. Bez toho, aby si jeden druhému zavadzal.

Dance arena

Jedna z najväčších atrakcií a mnohí chodia na festival iba kvôli nej. Táto jama levova, z ktorej sa zväčša chodí až nad ránom – unavení a zničení – je dejiskom veľkého divadla. Svetoví elektronickí producenti sú obkolesení energickým davom a vravou z každej strany.

Carl Cox, Maceo Plex, Boris Brejcha, Peggy Gou, Paul Kalkbrenner či Jeff Mills otriasli pevnosťou svojimi beatmi, ktoré boli počuť až na druhý breh Dunaja. Vybrali zväčša rýchle sety, alebo špeciály back2back (Cox s Plexom) a to na šesťdesiat metrovom pódiu s kvalitným ozvučením a vyšperkovanou vizualizáciou.

House striedal techno, techno striedal techhouse a jedinou prekážkou bol pomaly sa vkrádajúci nový deň. Pohľad na svitajúce slnko sa odrážal od slnečných okuliarov – povinná výbava väčšiny z tancujúceho kotla. Masívny zvuk dopadá na múry pevnosti tvrdo ako zbíjačka a rozbíja aj posledný ostych netanečníkov. Stúpajúci adrenalín pomáhal pri náročnom zdolávaní niekoľkometrových lešení s nádherným výhľadom po okolí.

Carl Cox a jeho set v Dance Arena

Headliner

Každý rok sa snažia organizátori priniesť niečo jedinečné a unikátne. Predminule to boli The Killers, Motörhead, Liam Gallagher, teraz The Cure. Najväčšie meno je zväčša nositeľom gitarového razenia, čím Srbi vyjadrujú svoju lásku k rockovej hudbe, ktorá mala už v Juhoslávii veľkú tradíciu.

Kvôli mladšej generácii sa do hlavného programu dostáva čoraz viac popovej či hip hopovej muziky ako tomu bolo pri The Chainsmokers, Skepta, Desiigner. Porovnanie so Szigetom je preto na mieste, ale EXIT si stále drží väčšiu diverzitu a to najmä v elektronických žánroch, ktoré sú dominantné..

The Cure

Posolstvo

Podobne ako SZIGET aj EXIT pôvodne vznikol ako študentský vzdor a dodnes sa prezentuje silným sociálnym a politickým podtextom. Jeho odkazom je sloboda jednotlivca v spoločnosti aj tá vnútorná. Vyhrotenú situáciu v Srbsku sa snažia upokojiť dialógom aj apelom, aby pretrvávajúce demonštrácie neprerástli do otvoreného násilia.

Dôležité je najmä vzdelávanie ďalších generácií aj zapojenie osobností v dôležitých spoločenských otázkach a v boji proti korupcii a klientelizmu. Takisto apel, aby sa už nikdy nezopakoval bratovražedný konflikt ako pri rozpade Juhoslávie. Z obrazoviek sa za domácich prihovoril tenista Novak Djokovič a za zahraničných aktivistov Yoko Ono, ktorá mala v areáli svoju inštaláciu znázorňujúcu túžbu po mieri.

Organizátori festivalu sa nám o hlavnej myšlienke festivalu rozhovorili týmito slovami:  „EXIT bol vždy viac ako hudobný festival. Stal sa prejavom slobody a vzbury proti autoritárskemu politickému režimu a spoločenským vzorom. Našou úlohou je iniciovať pozitívne sociálne zmeny a urýchliť vývoj ľudského vedomia pomocou tvorivých priemyselných, umeleckých, vzdelávacích a humanitárnych podujatí. Každý rok sa zameriavame na posolstvá, o ktorých si myslíme, že sú dôležité, a veríme, že týmto spôsobom môžeme prispieť v boji proti rastúcim spätným pravicovým tendenciám, a to tak v našom regióne, ako aj v Európe a vo svete. Veríme, že iba takýmto úsilím, každý svojou troškou prispeje spoločne k zásadnej zmene.“

Viac z ich názorov si môžete prečítať v publikovanom rozhovore.

 

 

 

Ne u Londonu, Parizu, Berlinu, ali u Novom Sadu postoji muzički festival koji je dva puta pobedio u kategoriji Best Major Festival. Ove godine smo ga ponovo posetili i pokušali da odgovorimo na pitanje zašto je jedan od najboljih u Evropi. Je to kombinacija sledećih faktora:

Lokalitet

Smešten u srcu Novog Sada, prestonice vojvođanskog područja, gde živi velika slovačka zajednica. Ulazna kapija EXIT Festivalu je Varadinski most kroz koji se ulazi u veličanstvenu Petrovaradinsku Tvrđavu. Od polja je okružena besnim Dunavom, iznutra ju ispred ulaza zauzimaju sve vrste prodavaca suvenira i pečenih kukuruza, hostese sa alkoholom i, naravno, prekupci ulaznica (pazite! – mogu vam prodati lažne karte ili zameniti lažni novac).

Ovo mesto je doživelo osvajanje Rimljana, kao i turske najezde, tokom kojih se okolni manastir Belakut postepeno ogradio i ponovo narastao do današnjeg izgleda. Mreže tajnih tunela su povezane ulice lavirinta u kojima možete otkriti tajne barove u podzemnom skrovištu.

Pažljivi posetilci festivala biću iznenađeni složenošću povezanosti i maksimalnog iskorišćenja prostora tvrđave. Čarobnu lokaciju ima šatorski grad koji se nalazi na gradskoj plaži.

Šetnja centrom Novog Sada takođe je vredna pažnje. Dobro piće i hrana učiniće vam letnju atmosferu prijatnom, koju Srbi obožavaju. Porodice, prijatelji i zaljubljeni parovi se susreste u centru grada i tvore tako opuštenu atmosferu.

Noćni život

Ako ste miran i povučen tip, volite da idete rano u krevet i osim izvođaća vam netreba bučna komunikacija, EXIT vam verovatno neće prijati. Ovo je festival koji počinje od sedam sati uveče i najveća navala je između jedanaest i dvanaest sati uveče.

Program se završava sledeći dan u osam sati ujutro i mnogi nastavljaju do popodne na festivalskoj plaži. Simbolom festivala nije uzalud sova.

Posetioci

Odmah u prvi dan su organizatori snimili rekordan broj – 56 hiljada ljudi. Osećalo se to malo na glavnim ulazima ili pri prelasku kroz uzke tunele, ali tvrđava je dovoljno prostrana da dodaje komfort svim učesnicima. Ljudi su bili svugde i spremni za zabavu kao da je poslednji festival ovog leta.

Pogo na bubanj i bas? Skakanje na metal? Temperamentan pokret latino muzike i svetske muzike? Zabava sa tehno manijacima koja traje nekoliko sati? Srbi su pokazali u svim žanrovima svoj temperament, koji je toliko zarazan da je uhvatio srce Japanaca, Korejaca, Amerikanaca, Slovaka, Čeha i drugih 90 nacionalnosti iz celog sveta. Ova masa se spojila tokom ovih četiri dana u EXIT pleme bez toga da su jedan drugom smetali.

Dance arena

Jedna od najvećih atrakcija i mnogi odlaze na festival upravo zbog nje. Ova lavova jama iz koje uglavnom izlazite rano ujutro – umorni i uništeni – je radnja velikog pozorišta. Svetski proizvođači elektronske muzike su okruženi energičnom masom ljudi i metežom sa svih strana.

Karl Koks, Maceo Pleks, Boris Brejcha, Peggi Gou, Pol Kalkbrener i Džef Mils su potresili tvrđavu svojim otkucajima koji su se čuli i na drugu stranu Dunava. Birali su uglavnom brze setove ili back2back specijalce (Koks sa Pleksom) na šezdeset metara velikom podiju sa visokokvalitetnim zvukom i ukrašenom vizualizacijom.

Haus je menjao techno, techno techhouse i jedina zapreka je bila rađajuća se zora. Pogled na sunčev sjaj koji se odražavao na sunčanim naočarima – obavezna oprema većine plesnog kotla. Ogroman zvuk udara u zidove tvrđave jak kao štemalica i razbija čak i poslednje stidne ne-plesače. Adrenalin u porastu je pomogao u napornom osvajanju višemetarske skele sa spektakularnim pogledom na okolinu.

Karl Koks i njegov set u Dance Areni

Hedlajner

Svake godine organizatori pokušavaju doneti nešto jedinstveno i unikatno. Prošli put su to bili grupa Killers, Motorhead, Liam Gallagher, sada grupa Cure. Obično je najveće ime nosilac gitarskog haraktera sa čim Srbi izrazuju ljubav prema rok muzici, koja ima u bivšoj Jugoslaviji dugu tradiciju.

Zbog mlađe generacije se u glavni program ubacuje više pop ili hip hop muzike kako je bila grupa Chainsmokers, Skepta, Desiigner. EXIT i dalje održava veću raznolikost u poređenji sa Szigetom, posebno u elektronskim žanrovima koji su dominantni.

The Cure

Poruka

Kao i SZIGET, EXIT je prvobitno bio stvoren kao prkos studenata i još uvek je predstavljen sa jakim socijalnim i političkim kontekstom. Njegova poruka je sloboda pojedinca u društvu i ona unutrašnja. Eskaliranu situaciju pokušavaju da smire dijalogom i apelom u Srbiji da trajajuće demonstracije ne prerastu u otvoreno nasilje.

Važno je obrazovanje budućih generacija kao i uključivanje ličnosti u važna društvena pitanja i u borbi protiv korupcije i klijentelizma. Takođe i apel da se bratoubilački konflikt nikada ne sme ponoviti kao tokom raspada Jugoslavije. Novak Đoković je držao govor za domaćih aktivista i za stranih aktivista Joko Ono, koja je imala instalaciju koja prikazovala želju za mirom.

Organizatori festivala su nama pričali o glavnoj ideji festivala: „EXIT je oduvek bio više od muzičkog festivala. Postao je manifestacijom slobode i pobune protiv autoritarnog političkog režima i društvenih uzora. Naš zadatak je inicirati pozitivne društvene promene i ubrzati razvoj ljudske svesti kroz kreativne industrijske, umetničke, obrazovne i humanitarne događaje. Svake godine se fokusiramo na poruke o kojima mislimo da su važne i verujemo da na ovaj način možemo doprineti borbi protiv rastućih desnih tendencija kako u Evropi i svetu kao i u našem regionu. Verujemo da samo sa ovakim naporom može svako doprineti ku bitnoj promeni.“

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img