8.6 C
Slovakia
piatok, 24 mája, 2024
spot_img
ÚvodReportyRodinný album Viktora Kosenka zaznel v Bratislave už po druhý raz –...
spot_img

Rodinný album Viktora Kosenka zaznel v Bratislave už po druhý raz – tentokrát v podaní Bohdana Kovala

Bohdan Koval
Bohdan Koval

Slovenská filharmónia pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia pripravila na posledný januárový týždeň dva online koncerty. Prvý z nich, klavírny recitál mladého ukrajinského klaviristu Bohdana Kovala, ponúkla divákom v utorok večer už tradične na stránke stream.filharmonia.sk.

Ostrieľaný účastník medzinárodných súťaží, laureát niekoľkých cien a aktuálne študent doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením profesora Mariana Lapšanského si pre svoj bratislavský klavírny recitál pripravil Jedenásť etúd vo forme starých tancov, op. 19 z pera u nás takmer neznámeho Viktora Kosenka, jedného z najvýznamnejších ukrajinských skladateľov 1. polovice 20. storočia. Toto dielo odznelo v Bratislave v roku 2014 na záver Nedeľného matiné v Mirbachovom paláci. Minulý rok bolo na programe recitálu Bohdana Kovala v rámci Komorných koncertov Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Rodinný album Viktora Kosenka

„Rodinný album“, ako Kosenko nazval Opus 19, keďže jeho jednotliviny s výnimkou dvoch, venoval svojej rodine, napísal v priebehu rokov 1927 – 1929. Prekypuje nielen syntézou neskororomantického klavírneho štýlu s charakteristickými prvkami ukrajinského folklóru, ale aj inšpiráciou hudobným neoklasicizmom. Viktor Kosenko spojil v štruktúre i v štýle dva odlišné žánre – koncertné etudy skôr na Lisztov ako Chopinov spôsob s charakteristikami rôznych typov barokových tancov. Túto spojitosť „pretavil“ Kosenko aj do názvov jednotlivín tohto opusu, a to podľa tzv. povinných (allemande, courante, sarabande a gigue) i voliteľných (gavotta, menuett, bourrée, rigaudon a passacaglia). Cyklus dosvedčuje Kosenkove znalosti barokovej tvorby. Použil širokú škálu barokových i klasických formálnych vzorov. Nedrží sa ich striktne a začleňuje do nich aj moderné klavírne techniky 19. a 1. polovici 20. storočia. Je tu citeľný vplyv lyrizmu a klavírnej tvorby Johannesa Brahmsa, Franza Liszta či Sergeja Rachmaninova.

Každá z jedenástich etúd cyklu je nabitá emóciami. Sú lyrické, expresívne, romantické a výrazovo veľmi rozmanité i rafinované po obsahovej i výrazovej stránke. Skladateľ, ako brilantný koncertný pianista, v cykle Jedenásť etúd vo forme starých tancov kladie na interpretov nemalé nároky. Vyžadujú znalosť rozmanitej škály druhov klavírnej techniky.

Trochu na štýl Brahmsa, Liszta či Rachmaninova

Úvodná Gavotte Des dur komponovaná v 4/4 takte v 7-časťovej rondo forme je popretkávaná ukrajinskými ľudovými melódiami a pre interpreta plná technických a dynamických výziev. Bohdan Koval sa s ladnosťou vyrovnal s častými zmenami dynamiky, s rýchlymi akordmi, ale aj s ďalšími technickými úskaliami tejto etudy.

Druhou etudou vo forme sonáty je Allemande b mol. Kosenko v nej opustil prísne barokové tradície a podrobil ich romantizmu v duchu Brahmsa a Rachmaninova, čo je pri týchto jeho etudách bežné. Ovenčil ich inovatívnou harmóniou, dlhými legato frázami, paralelnými intervalmi, častými oktávami preveril oktávovú techniku a pre romantizmus typickými virtuóznymi pasážami. Interpretačné variácie umožňuje tretia jednotlivina Opusu, elegantný a majestátny Menuet G dur, Allegro s prvkami folklórnej hudby v Meno mosso. Talentovaný doktorand Mariana Lapšanského, Bohdan Koval, v nich prejavil potrebnú virtuozitu.

Kúsok Brahmsa a Rachmaninova počuť aj v štvrtej etude, Courante e mol. Hoci s pôvodnou barokovou courante zdieľa niekoľko charakteristík, priam z nej srší romantizmus. Aj tu sa mladý ukrajinský klavirista úspešne popasoval s technickými „zákernosťami“, ktoré skladateľ pripravil. Rýchly beh oboch rúk v protichodnom i paralelnom smere, náročné skoky, rôzne variácie artikulácií zahŕňajúcich staccato, legato či tenuto, ale i dynamické kontrasty zvládol bravúrne.

Jedným z vrcholov večera bola dramatickejšia, silne expresívna a bohato zdobená etuda s názvom Sarabande a mol s rýchlymi pasážami a efektným záverom. Interpret plne vystihol jej ducha a opäť prejavil virtuozitu. Aj šiesta etuda, Bourrée A dur, je po technickej stránke výzvou. Klavirista Bohdan Koval aj v nej potvrdil svoju technickú zručnosť i znalosť ukrajinského folklóru, ktorý evokuje melódia prítomná v basovom registri dupľovaná v sextách a decimách.

Nádherná Gavotte h mol dýchala šarmom

Mimoriadne kvalitný poslucháčsky zážitok pripravil interpret v Gavotte h mol. Má jemný, melancholický až nostalgický charakter a pomalší rytmus. Skladateľ ju obohatil početnými technickými výzvami. Bohdan Koval zaujal nielen skvelým prednesom na vlnách emócií, ale aj solídnou technikou, artikuláciou legát, staccát a non legát a legátovým frázovaním. V podobnom duchu pokračoval aj ďalej. Elánom sršala nasledujúca energická etuda Rigaudon C dur vo veľmi pedantnej interpretácii. Romantický, veľmi harmonický a dynamický, pracujúci s interpretovou virtuozitou, aj taký bol v poradí druhý menuet, Menuett Es dur.

Grandiózny záver

Korunou Kosenkovho 19. opusu je predposledná a najdlhšia etuda, Passacaglia g mol. Skladateľ ju venoval manželke Angeline, najväčšej popularizátorke svojich diel. Skladba má neskutočne pestrú paletu emócii – lyrické, nežné, vášnivé, expresívne až temne explozívne s grandióznym nábojom. Hudobnú tému variuje až 38-krát a ukončuje ju codou. Nielenže moduloval z g mol na G dur a naspäť, ale niekoľkokrát zmenil aj tempo.

„PO TECHNICKEJ I PREDNESOVEJ STRÁNKE SME MOHLI POČUŤ BRAVÚRNU VIRTUOZITU, DÔSLEDNOSŤ, PLNÚ SÚSTREDENOSŤ, PRESNOSŤ A VIDIEŤ I HRÁČSKU VYZRETOSŤ PRI ZACHOVANÍ SI PRIRODZENOSTI A LADNOSTI.“

Od interpreta vyžaduje prácu s dynamikou i artikuláciou a aj po technickej stránke je asi najnáročnejšou z celého opusu. Je v nej celá škála druhov klavírnej techniky, vrátane paralelných i protichodných pohybov, arpeggií a septakordov, oktávovej techniky, rytmických nepravidelností v oboch rukách, orgelpunktov či martellato. Posledná Gigue d mol je tiež technicky náročná s virtuóznymi pasážami. Interpreta tak preverili po technickej i prednesovej stránke skutočne dôsledne.

Recitál mladého ukrajinského klaviristu s etudami Kosenkovho Opusu č. 19 zanechal u poslucháčov veľmi dobrý dojem. Šarmantné, veľmi harmonické, a zároveň i expresívne etudy mu ponúkli skutočne príjemný zážitok. Po technickej i prednesovej stránke sme mohli počuť bravúrnu virtuozitu, dôslednosť, plnú sústredenosť, presnosť a vidieť i hráčsku vyzretosť pri zachovaní si prirodzenosti a ladnosti.

Dokázal estetično Kosenkových Jedenástich etúd vo forme starých tancov, op. 19, stvárniť veľmi plasticky a presvedčivo modulovať medzi intimitami rôzne ladených skladieb. Akoby bol mladý talentovaný ukrajinský klavirista Bohdan Koval aj na jednej genetickej vlne so skladateľom Viktorom Kosenkom, čo umocnilo divácky zážitok z recitálu.

Bohdan Koval – Viktor Kosenko: 11 etúd vo forme starých tancov, op. 19; 26.01.2021; Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img