8.6 C
Slovakia
nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodReportyJazzové Piešťany – Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku privítala uznávaných lektorov aj...
spot_img

Jazzové Piešťany – Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku privítala uznávaných lektorov aj nadšencov o jazzovú hudbu

Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku; 23.-26.08.2022; Piešťany

Napriek vysokej kvalite sa jazzová scéna na Slovensku stále nachádza v akomsi kultúrnom vákuu a možnosti študovať jazzovú hudbu sú, žiaľ, minimálne. Svetlom nádeje je však aj Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku, ktorej pilotný ročník sa uskutočnil v dňoch 23. 26. augusta 2022.

Dielňa sa na umelcovu počesť konala v meste Piešťany, kde sa na sklonku života usadil a pôsobil. Priestory akcie tvorila počas dňa Základná umelecká škola Piešťany s večerným programom v reštaurácii a hudobnom klube La Musica, nástupcu pôvodnej Jazz Art Gallery D. Šošoku, pravidelne hosťujúcej jam sessions a jazzové koncerty.

Výber priestorov odrážal záujem organizátorov nadviazať na jazzovú históriu Piešťan a zároveň ju priblížiť domácim poslucháčom, ktorí počas celého týždňa mohli navštíviť večerné koncerty lektorov, ako aj študentov dielní.

Vstup do sveta jazzovej hry

Prvý ročník Medzinárodnej jazzovej dielne DŠ sa začal večerným koncertom lektorov, kde kvalitná hudba navodila uvoľnenú a priateľskú atmosféru, ktorá sa niesla celou akciou. Oficiálny program podujatia tvorili skupinové workshopy, ensemble a večerné koncerty spojené s jam session.

Výber poludňajších workshopov bol bohatý a vedený profesionálnymi hudobníkmi, menovite: Ľuboš Šrámek (klavír), Michal Bugala (elektrická gitara), Tibor Farkaš (kontrabas), Nikolaj Nikitin (saxofón), Milo Suchomel (saxofón), Anita Soul (spev) spolu s Eugenom Vizvárym na klavíri vo forme prepojenej výučby.

Výraznou črtou väčšiny workshopov bol osobný prístup lektora k žiakovi, snaha predstaviť základy jazzovej hry, hudobnej teórie, ako aj dôležité míľniky v oblasti rozvoja jazzovej hudobnej kultúry spolu s menami významných hudobníkov. Menšie množstvo ľudí na workshopoch vytváralo vhodný priestor aj pre začiatočníkov, ktorí svojou účasťou, tvorili jej väčšinu. Niektoré workshopy boli však natoľko intenzívne, že ich pravdepodobne viac ocení ten, kto svojmu nástroju už dobre rozumie.

Osobitý štýl umelcov-lektorov, zodpovedal aj rozmanitosti v spôsobe výučby. Príkladom boli hodiny elektrickej gitary Michala Bugalu, ktorého skúsenosti s hudobnou pedagogikou sa výrazne odrazili aj na kvalite workshopu. Prezentoval svoj originálny systém hry na elektrickej gitare, postavený na geometrických tvaroch a jednoduchých prstokladoch, podložený viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami.

V podobne profesionálnom duchu sa niesli aj ďalšie workshopy, napríklad saxofónová hra Mila Suchomela. Jeho systematický a dôsledný prístup postupoval od základných znalostí techniky hry a hudobnej teórie k harmonickému zmýšľaniu, cvičeniu akordov až nakoniec k samotnej improvizácií na nástroji.

O niečo iný prístup zvolil na druhom saxofónovom workshope Nikolaj Nikitin, ktorý žiakov učil jazzovej hre prostredníctvom jammovania v rámci konkrétnych stupníc, samozrejme s náležitými informáciami týkajúcimi sa techniky hry. Tieto hodiny boli charakteristické veľmi motivujúcou atmosférou, kde mal každý zo žiakov priestor bez zábran ukázať, čo sa v ňom skrýva.

Cieľom workshopov bolo účastníkov vo všeobecnosti nadchnúť pre jazzovú hru a poskytnúť im základné znalosti pre ďalší vývoj. Najzaujímavejšie pritom bývali samotné osobné skúsenosti vyučujúcich, na čom bol postavený aj špeciálny seminár bicích nástrojov s Martinom Valihorom, zakončený spoločnou jam session.

Výnimku tvoril spevácky workshop Anity Soul, ktorá, žiaľ, svoje rozsiahle poznatky z oblasti spevu nedokázala efektívne posunúť ďalej. Terminológia a ukážky techniky spevu, ktoré odzneli, neboli pri vyučovaní rozvinuté naplno a chýbal dostatočne osobný prístup ku žiačkam.

Prepojenie lekcie spevu s klavírnym workshopom Eugena Vizváryho bolo na jednej strane zaujímavé – hlasové rozcvičky so sprievodom zložitejších akordov speváčkam umožňovali cvičiť svoj hudobný sluch. No na druhej strane tieto dva workshopy nedokázali v spoločnej miestnosti naplno fungovať a nastávali situácie, kedy sa výučba musela prerušiť.

Rozvíjanie zručností

Poobedný program tvorili simultánne prebiehajúce ensemble, ktorých cieľom bolo naučiť sa vzájomnému počúvaniu, komunikácií a súhre v telese prostredníctvom jazzových štandardov, ktoré následne odzneli na záverečnom koncerte. Počas nácviku sa zapájali aj lektori, ktorí ensemble nielen viedli, ale snažili sa aj účastníkov ponoriť do samotného tvorivého procesu.

Pod vedením Kornela Fekete-Kovácsa a Mila Suchomela sa chvíle nácviku At Home a Seage & Blues striedali s krátkymi vstupmi a názornými ukážkami swingového rytmu, či teórie blues zatiaľ čo ensemble pod vedením Ľuboša Šrámeka sa zameral na kompozičnú jazzovú prácu a úpravu Summertime a Cantalope Island. Kolektívny duch oboch dielní inšpiroval účastníkov k hudobným výkonom, ktoré prekvapili niekedy aj ich samých.

Program obohatili aj špeciálne prednášky, napríklad seminár o kompozícii filmovej hudby so skladateľkou Sisou Michalidesovou a klaviristom Petrom Preložníkom. Skladateľka prostredníctvom rôznych filmových ukážok predviedla základné princípy filmovej kompozície a taktiež objasnila vlastný kompozičný proces. Tak ako pri niektorých dopoludňajších workshopoch, aj tento seminár sa končil s výmenou kontaktov medzi lektormi a účastníkmi, ktorí prejavili záujem venovať sa remeslu viac do hĺbky.

Inšpiratívne večery v La Musica

Dielňa ponúkala v priestoroch La Musica večerné koncerty lektorov a hosťujúcich profesionálnych jazzových hráčov, napríklad vystúpením Anity Soul, ktoré boli príjemným obohatením kultúrneho života Piešťan. No pódium nepatril len im.

Tradíciou každého večera sa stala jam session, na ktorej mohli účastníci predviesť svoje zručnosti pred publikom a zažiť atmosféru jazzovej improvizácie za spontánnej pomoci lektorov.

Išlo o skvelý nápad, ktorý by v budúcich ročníkoch mohol byť ešte viac rozvinutý väčším povzbudzovaním študentov zo strany lektorov. Mnohí z účastníkov mali svoju „premiéru“ až na záverečnom koncerte, čo je ale pochopiteľné, keďže viacerí z nich sa hanbili k jamsession pridať.

Jasná budúcnosť

Jazzová dielňa Doda Šošoku vsadená do elegantného centra Piešťan, si určite zaslúži pozornosť každého, kto miluje jazz, a túžil by jeho kultúru bližšie spoznať.

Druhý ročník, ktorý sa má uskutočniť 7. – 11. augusta 2023, prináša nielen predĺženie akcie. Prichádza aj s dobrou správou o ešte pestrejšom výbere workshopov a sľubnou zostavou lektorov, ku ktorým patrí aj umelecká dvojica Kristíny MiháľovejJakuba Šedivého (Lash & Grey).

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia

autori: Zuzana Petrovičová Bystrická / Pavol Petrovič

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img